4/27/2023

Aprovat el conveni per mantenir l’Oficina Comarcal de Consum, que atén 799 consultes el 2022

El Ple del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre ha aprovat l'addenda per continuar assumint les competències en matèria de Consum de l'Agència Catalana, mantenint l'oficina comarcal amb seu a Móra d'Ebre. D'aquesta manera els ciutadans de la Ribera poden disposar d'aquest servei al territori, a través d'una tècnica comarcal que atén les consultes i queixes tant de manera presencial i telefònica, com via web o per correu electrònic. Al llarg de 2022 l'oficina comarcal de Consum va realitzar 799 actuacions, la majoria de les quals relacionades amb el sector de les telecomunicacions i sobre la factura de la llum i el gas, a causa de l'increment del preu de l'energia dels darrers temps.