2/17/2023

Bases de la 21a edició del Premi d’Assaig Artur Bladé i Desumvila