12/14/2022

Unió de Pagesos defensa que els fons recaptats per l’impost de les nuclears reverteixin al sector agrari, com a motor econòmic que és

En el marc del debat aquesta setmana al Ple del Parlament sobre la proposició de llei que ha de definir un nou impost per a les activitats de producció, emmagatzematge i transformació d'energia elèctrica d'origen nuclear, Unió de Pagesos defensa que els fons que se n'obtinguin es prioritzin per reactivar econòmicament les comarques on estan instal·lades les centrals nuclears i les del seu entorn, posant especial atenció, al sector agrari.