11/16/2022

El Consell Comarcal posa en marxa el 28è Premi de Fotografia de la Terra Alta

El Consell Comarcal de la Terra Alta ha posat en marxa la 28a edició del Premi de Fotografia de la Terra Alta.

S'hi poden presentar fotografies que responguin a dos temes: indrets de la Terra Alta i modalitat lliure.

-Indrets de la Terra Alta: En aquesta categoria es poden presentar fotografies realitzades a la Terra Alta representatives de la comarca. Dins de la categoria Terra Alta, s'atorgarà un premi de fotografia Artística i un premi de fotografia Turística.

-Lliure: En aquesta categoria es poden presentar fotografies de qualsevol temàtica, es valorarà positivament la creativitat, innovació i fotografia artística.

La participació és gratuïta i oberta a tothom i les fotografies que es presentin al concurs han de ser inèdites, originals i no premiades en altres concursos. Es pot presentar un màxim de tres obres per autor en cada modalitat del concurs.

El termini d'admissió de les obres finalitza el 15 de desembre del 2022. El veredicte del premi es donarà a conèixer durant el primer trimestre del 2023.

Cada participant opta a un únic premi per tema. Els premis són els següents:

-Terra Alta Artística: 300 euros i lot DO Terra Alta

-Terra Alta Turística: 300 euros i lot DO Terra Alta

-1r premi categoria lliure: 300 euros i lot DO Terra Alta

-2n premi categoria lliure: 150 euros i lot DO Terra Alta

-Accèssits: Raimon Fotògrafs, atorgarà dos accèssits dotats amb sengles trofeus lots de vins de la DO Terra Alta a les millors fotografies presentades per dos autors residents a la comarca. El primer accèssit serà obert i el segon per a joves fotògrafs, fins a 29 anys.