11/18/2022

COMUNICAT DE PREMSA DEL GRUP COMARCAL DE LA UNIÓ PER LA TERRA ALTA- PSC- CP

 Vist el comunicat que ha signat la Sra. Neus Sanromà, presidenta del Consell Comarcal de la Terra Alta, referent a la Proposta de Llei del Fons de Transició Nuclear  que el PSC ha presentat al Parlament de Catalunya, hem de manifestar:

1-      Que la Sra. Neus Sanromà ha realitzat aquest comunicat per compte propi sense consultar, ni informar el Govern del Consell Comarcal ni tampoc al plenari.

2-      En conseqüència la Sra. Neus Sanromà en cap cas ha expressat l´opinió del Govern ni del conjunt del Consell Comarcal de la Terra Alta, i  que aquestes manifestacions s´han fet com a representant  d´ERC o com opinió estrictament personal.

3-       Que en cap cas aquesta opinió representa al Grup Comarcal de la Unió per la Terra Alta -PSC-CP i que és absolutament minoritària dins del Ple del Consell Comarcal de la Terra Alta.

4-      Que aquestes manifestacions expressades per la Sra. presidenta són contràries als interessos del conjunt de la Terra Alta, ja que tant l'augment del Fons de Transició nuclear , com l´ampliació d´àmbit beneficien extraordinàriament al conjunt de les Terres de l´Ebre i també i especialment a la Terra Alta.

5-      És per tot l'expressat que demanem una RECTIFICACIÓ per part de la presidenta del Consell Comarcal , d´acord al respecte que mereix la institució que es deu preservar de la manipulació partidista i interessada.

6-      Sol·licitar també a la Sra. presidenta que en la seva rectificació faci constar explícitament les seves excuses a la falta de rigor del comunicat, així com a la falta de veritat de moltes manifestacions.

7-      Recordem també a la Sra. presidenta que té l´obligació institucional i ètica de vetllar pels interessos del conjunt de la Terra Alta.

8-      Sol·licitem a la presidenta que si no creu convenient accedir a les peticions que li fem en aquest comunicat convoqui de forma URGENT i EXTRAORDINÀRIA un Ple del Consell Comarcal per tal de debatre l´assumpte, i ratificar o no l´actuació de la presidenta i deixar clar quin és el posicionament majoritari del Consell Comarcal de la Terra Alta.