5/02/2022

El Consell Comarcal de la Terra Alta posa en marxa el servei Espai Temps

El Consell Comarcal de la Terra Alta ha creat el servei Espai Temps, un servei de cura puntual destinat a infants de 3 a 12 anys preferentment empadronats a la Terra Alta i que funcionarà com a prova pilot entre l'11 de maig i el 21 de juny. L'objectiu del servei Espai Temps és el de facilitar la conciliació entre la vida laboral i familiar, i afavorir l'ocupació, la integració social i la vida comunitària, especialment per a les dones amb infants a càrrec i que es troben en una situació de risc d'exclusió social i amb una manca de recursos econòmics o de suport familiar o comunitària per la criança dels infants. A més, el servei també vol oferir un entorn de lleure educatiu i social que fomenti la coeducació i la convivència entre diferents comunitats, utilitzant la llengua catalana com a eina vehicular i de cohesió social.