3/14/2022

Reformes en la infraestructura elèctrica d'Horta de Sant Joan

Han finalitzat recentment unes obres de reforma de la xarxa elèctrica de mitjana tensió al municipi d'Horta de Sant Joan (Terra Alta) que han requerit una inversió de 140.000 euros. Concretament, la Companyia ha creat el que tècnicament es coneix com a anella elèctrica, que consisteix a interconnectar diferents instal·lacions, per garantir una major continuïtat i qualitat del servei. D'aquesta manera, la xarxa guanya en resiliència i dona un pas més en flexibilitat i digitalització, dos requeriments imprescindibles per als usos energètics que es preveuen en un futur no gaire llunyà i que passen per l'electrificació de l'economia.