7/01/2021

El PSC defensa al Senat la implantació de cicles formatius de Formació Professional adaptats a les persones amb discapacitat

La Comissió d'Educació i Formació Professional del Senat ha aprovat una moció del Grup Socialista que demana al Govern de l'Estat revisar i actualitzar la normativa vigent de Formació Professional Bàsica amb l'objectiu d'adaptar aquest tipus d'ensenyament a l'alumnat amb necessitats educatives especials. Així mateix, la moció també proposa potenciar, en col·laboració de les Comunitats Autònomes, la implantació de l'ensenyament de la Formació Professional en els seus territoris.

El senador del PSC i portaveu de Formació Professional del Grup Socialista al Senat, Manel De la Vega, ha subratllat que "és important implementar itineraris curriculars per a reforçar l'oferta educativa de Formació Professional enfocada a les persones amb discapacitat, ja que aquest tipus de formació és la clau per a la superació de l'educació bàsica i permet continuar la formació professional de grau mitjà, o la integració al món laboral".

Durant la seva intervenció a la Comissió d'Educació i Formació Professional, el senador català ha explicat que aquests programes enfocats a les persones amb discapacitat, podran incloure mòduls professionals d'un títol professional bàsic i altres mòduls de formació adaptats a les seves necessitats. Aquesta formació complementària també seguirà l'estructura modular i els seus objectius es definiran segons els resultats d'aprenentatge, criteris d'avaluació i continguts.

"L'atenció a la diversitat és una necessitat que engloba totes les etapes educatives i a tot l'alumnat sense excepció", ha insistit De la Vega, que ha recordat que garantir que el nostre sistema educatiu tingui diversos itineraris per a superar l'educació bàsica "és una eina potent a favor de la inclusió educativa".

Nova Llei de Formació Professional

El senador del PSC, ha defensat que amb l'aprovació d'aquesta moció els i les socialistes reiteren el seu compromís amb la millora de la regulació de la Formació Professional Bàsica adaptada als alumnes amb discapacitat en el context de la nova Llei Orgànica de Formació Professional.

Així mateix, De la Vega ha recalcat que aquesta nova llei suposarà una "gran oportunitat econòmica i social de facilitar la qualificació, l'ocupabilitat i, en conseqüència, la generació de riquesa". "Durant els últims tres anys, la Formació Professional ha ocupat un lloc preferent en la política educativa del Govern d'Espanya, i l'aprovació d'aquesta nova llei ratificarà el ferm compromís dels socialistes amb la Formació Professional, així com la seva implicació en el mercat laboral actual", ha conclòs