6/01/2021

Unió de Pagesos estudia denunciar el Ministeri per incompliment de la Llei de modernització agrària en els ajuts al Pla Renove de maquinària agrícola


Unió de Pagesos es planteja denunciar el Ministeri d'Agricultura perquè considera que els ajuts que preveu en el Pla Renove de maquinària agrícola no afavoreixen directament els professionals del sector agrari en cas de sobrepassar-se el pressupost assignat, que per a la convocatòria 2021 s'estableix en 6.550.000 euros, segons la convocatòria publicada avui. El sindicat ha insistit al Ministeri des de fa més de dos anys que cal una reformulació d'aquests ajuts perquè incorporin les obligacions en en aquesta matèria estableix la Llei 19/1995, de modernització de les explotacions agràries, amb l'objectiu que es prioritzin les explotacions agràries prioritàries.
 
Tant el 2019, amb 5 milions d'euros de dotació, com el 2020, amb 8 milions, es van acabar tots els fons previstos per la convocatòria d'aquests ajuts, i el 2020, els previstos per a màquines agrícoles es va acabar en només quatre hores. El sindicat considera inacceptable que es prioritzi qui és més ràpid a l'hora de presentar la sol·licitud en lloc de prioritzar el professional agrari en cas de manca de pressupost, atès que enguany el pressupost establert es redueix prop d'un 20% respecte el de la convocatòria anterior.
 
Aquesta manera de procedir del Ministeri ha provocat una gran desigualtat en el repartiment territorial d'aquests ajuts. Per exemple, mentre que Andalusia és la comunitat que té més Unitats de Treball Anual (UTA) en el sector agrari, en les darreres dues convocatòries només ha captat el 0,4% dels ajuts al Pla Renove. I en el cas del País Valencià i Castella i Lleó, les dues tenen un 10% de les UTA de l'Estat, però mentre que Castella i Lleó va rebre un 72,7% dels ajuts al Pla Renove el 2019 i un 58,6% el 2020, el País Valencià no en va rebre cap el 2019 i només un 1,2% dels fons al Pla Renove 2020. Catalunya, amb el 9% de les UTA de l'Estat, només va captar el 3,2% dels fons del Pla Renove en la convocatòria 2019 i el 2,6% de la 2020.
 
A part de garantir que els ajuts acabin en mans de la pagesia que més ho necessita, Unió de Pagesos també demanava conèixer la resolució de l'ajuda abans de realitzar la inversió. Tenint en compte la crisi que pateix el sector agrari, el sindicat considera que no es pot demanar a la pagesia professional que efectuï una inversió tan quantiosa com és canviar de tractor sense saber prèviament si rebrà o no ajuda pública. El sindicat també reclama que es prioritzi la renovació de la maquinària que necessita estar homologada per poder circular per la via pública, ja que arran de la instrucció de la Direcció General de Transit 20/V-130 de 21 de febrer del 2020, els arreus arrossegats de preparació del terreny o treball del sòl passen a ser considerats vehicles, amb totes les obligacions que això comporta.