6/17/2021

Unió de Pagesos adverteix que la iniciativa d’eliminar gàbies a les granges a la qual dona suport el Parlament Europeu implicaria un encariment de la producció i desigualtats entre la població a l'accedir als aliments

Unió de Pagesos alerta que l'aprovació majoritària per part del Parlament Europeu del suport a la iniciativa ciutadana d'una ramaderia sense gàbies, el 10 de juny, suposa una greu contradicció respecte als objectius comunitaris actuals sobre alimentació i sostenibilitat. Per al sindicat, entre altres qüestions, l'eliminació de gàbies implicaria l'encariment del cost de producció i, per tant, el del producte, la qual cosa provocaria desigualtats per al consumidor a l'hora d'accedir a l'alimentació. A més, la resposta d'aquesta cambra és una demostració del desconeixement de la realitat econòmica i social de la producció ramadera a Europa.
 
Unió de Pagesos lamenta la posició del Parlament Europeu, que considera hipòcrita i que ha estat aprovada intencionadament tot i ser inviable de cara a la seva ratificació per part de la Comissió Europea, ja que el contingut és contradictori amb l'actual normativa. Per al sindicat, per tant, la votació a favor d'eliminar les gàbies no deixa de ser un suport a favor d'interessos comercials d'empreses importadores. Respecte al suport de la mesura d'eliminar gàbies, el Parlament Europeu demana exigir que els productes importats d'altres zones del món garanteixin que s'han produït en aquestes condicions, però amaga que l'Organització Mundial de Comerç, de la qual la UE en forma part, no admet cap barrera comercial basada en aspectes com aquest.
 
El sistema proposat tampoc podria ser aplicat per molts ramaders per manca de superfície o de competitivitat, entre altres raons, motiu pel qual comportaria una pèrdua molt important de granges, que, situades per tot el territori de la Unió Europea [UE], produeixen els aliments de proximitat tan reclamats pels ciutadans en els últims anys. La producció sense gàbies implicaria un greu perjudici social i econòmic per a un gran nombre de ramaders, i en moltes zones rurals on l'agricultura i la ramaderia són pilars de l'economia. En el cas de Catalunya, on tampoc hi ha prou superfície agrària disponible per extensificar les produccions, hi hauria granges que podrien veure's abocades al tancament o a la reconversió.
 
Unió de Pagesos reclama que aquesta qüestió s'abordi seriosament, amb criteris científics, des de tots els punts de vista de benestar i sanitat animal, de sostenibilitat, econòmic i social i d'equilibri territorial, entre d'altres. El sindicat recorda que l'actual sistema de producció ramadera a la Unió Europea compleix amb normes de benestar, sanitat i seguretat alimentària basades en el coneixement científic, fins al punt que són les més estrictes de tot el món. Els ramaders europeus fa anys que fan un gran esforç per adaptar-se a les normes que exigeixen contínuament una millora del benestar dels animals a les granges, assumint grans inversions i, en molts casos, abandonant l'activitat per la impossibilitat d'adaptar-se a les noves exigències.
 
El sindicat considera que cal explicar a la població comunitària la realitat de l'agricultura i la ramaderia, i no deixar-se portar per tendències que tergiversen aquesta realitat, amb arguments no fonamentats, alimentats per interessos econòmics molt potents.