6/01/2021

Salut agafa les regnes de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre


A partir de la creació de la nova EDP Salut Terres de l'Ebre en l'Acord de Govern del 23 de desembre de 2019, seguint el conveni regulador establert, i un cop dissolta GECOHSA, aquest dimarts 1 de juny es farà efectiu el traspàs d'actius i passius cap a Salut Terres de l'Ebre i, per tant, els més de 350 professionals actuals passaran a formar part de la plantilla de Salut Terres de l'Ebre.

D'aquesta manera culmina un compromís del Departament de Salut i del Servei Català de la Salut amb el territori, juntament amb totes les millores d'equipaments i d'infraestructures que s'han anat desenvolupant i que es desenvoluparan en el futur a l'HCME.

GECOHSA (Gestió Comarcal Hospitalària Societat Anònima) era l'empresa propietat de l'Ajuntament de Reus que gestionava fins ara l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre.

Salut Terres de l'Ebre és una empresa de Dret Públic del Servei Català de la Salut, que es constitueix oficialment el passat 23 de desembre de 2020 per tal que aquesta sigui a tots els efectes l'empresa que gestioni l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre i els seus centres dependents.

Reptes de futur

La nova EDP Salut Terres de l'Ebre iniciarà la seva trajectòria amb un repte important per a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, i aquest no és altre que el projecte d'Ampliació i Reforma de l'Àrea Quirúrgica de l'HCME.

Aquest projecte, encara pendent de licitació de l'obra, consistirà en una ampliació i reforma de tota l'àrea quirúrgica de l'HCME: la sala d'endoscòpia digestiva, la sala de parts i el sistema de climatització i renovació d'aire de tots els quiròfans, i es realitzarà en 3 fases, la primera de les quals s'espera que s'iniciï durant aquest any 2021 i que afectarà la sala d'endoscòpia i la sala de recuperació al medi (CMA).

El projecte d'ampliació i reforma de l'àrea quirúrgica a l'HCME busca ampliar l'espai i la millora de les instal·lacions per a l'atenció als pacients i també la millora en les condicions de treball dels professionals, i comportarà a més a més una renovació i modernització en l'equipament.  

També hi ha previst iniciar obres per a millorar els circuits al servei d'Urgències de l'HCME, que comportaran una ampliació de la zona de control del servei, una millora en la circulació de la sala de triatge, una adequació d'un lavabo adaptat pel servei i una millora en la circulació des de les sales d'espera. En resum, es milloren els circuits dels pacients des de la sala d'espera per tal de dotar de més seguretat als pacients i millors condicions de treball per als professionals.

Seguint amb aquesta millora en els serveis de l'HCME s'ha prioritzat el projecte d'instal·lació d'una helisuperfície propera a l'àrea d'urgències del centre, que funcionarà 24h al dia i que permetrà el vol nocturn, amb tot el que suposa de millora d'atenció a les persones que ho necessitin.

Mar Lleixà, gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, ha volgut destacar que "es culmina un compromís ferm amb el territori, que tot i la pandèmia s'ha pogut fer realitat, la creació de l'EDP Salut Terres de l'Ebre que ja gestiona l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre. Lleixà s'ha mostrat satisfeta ja que era "un deute amb els professionals i amb el territori, les inversions compromeses ajudaran a posar l'HCME al dia millorant equipaments i estructures i permetran oferir una millor atenció a les persones, alhora que milloraran les condicions laborals dels professionals que s'han implicat tan en aquest centre hospitalari".

Ampliació del PADES a l'HCME

Una de les principals accions del Pla de Contingència en l'Atenció Intermedia és l'ampliació de serveis del Programa d'Atenció Domiciliaria i Equips de Suport (PADES), tant en el perfil de les persones ateses (pal·liatius, cronicitat, fragilitat, etc) com en l'horari d'atenció per tal de respondre a l'increment de demanda i donar continuïtat a l'atenció al domicili de les persones.

L'HCME des de el 3 de maig ha ampliat la cobertura d'aquest servei a 12 hores els dies laborables i està treballant per a poder cobrir també els caps de setmana en un futur proper.