6/11/2021

Primeres adhesions als Protocols vers les violències sexuals en espais públics d'oci a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta

El coordinador territorial de Joventut de les Terres de l'Ebre, Joan Barberà, juntament amb les presidentes dels consells comarcals de la Ribera d'Ebre, Gemma Carim, i de la Terra Alta, Neus Sanromà, han presentat avui els Protocols ver les violències sexuals en espais públics d'oci i les primeres adhesions dels municipis d'ambdues comarques per a la seva implementació.

Actualment, després dels treballs duts a terme el 2020, amb l'assessorament de l'entitat Noctámbulas, i aprovats per ambdós consells comarcals aquest mes de gener passat, s'ha iniciat la fase d'adhesió dels municipis de la Ribera d'Ebre i de la Terra Alta "amb l'objectiu que la feina feta la puguem implementar el més prompte possible i crear ja les respectives Comissions de Seguiment que seran les encarregades de vetllar periòdicament ples compliment i la millora d'aquests Protocols" - ha explicat el coordinador territorial de Joventut que també ha avançat que "ara ja estem dissenyant també aquests Protocols amb les comarques del Baix Ebre i el Montsià, de manera que puguem tenir-los a punt aquest 2021 i donaríem així servei a totes les Terres de l'Ebre".

El procés de disseny dels Protocols implica a personal tècnic de múltiples àrees dels municipis i dels consells comarcals, així com a entitats i jovent, i permet sensisibilitzar i implicar tots els agents en la prevenció de les violències masclistes des de la corresponsabilitat i la perspectiva comunitària.
En la mateixa línia, les Comissions de Seguiment estaran formades per cada Consell Comarcal i els seus municipis adherits i s'encarregaran d'impulsar les diverses accions que es contemplen, com campanyes comunicatives i difusió dels mateixos o la formació de les persones, els agents, que estan implicats en el Circuit d'Actuació. I vetllaran pel bon funcionament d'aquests Protocols. avaluant-los i activant mecanismes per tal d'incrementar l'apoderament de les dones en la utilització dels espais públics d'oci.

Així, amb les xarxes de treball establertes amb l'elaboració dels Protocols es preveu poder intervenir de manera coordinada, a nivell local i comarcal, davant situacions de violències sexuals que es puguin produir en espais públics d'oci, en festes majors o altres esdeveniments festius. L'objectiu principal és prevenir, detectar i atendre la recuperació de dones que es trobin en situacions de violència masclista, alhora que promourà la incorporació de la perspectiva de gènere de manera transversal al conjunt de les polítiques locals i comarcals.

El Protocol vers les violències sexuals en espais públics d'oci és un projecte liderat per la Direcció General de Joventut, amb els fons provinents del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènera, que el 202 va permetre elaborar aquests protocols a vuit consells comarcals, set ajuntaments i una mancomunitat a tota Catalunya.