6/21/2021

Gandesa modifica el seu planejament per atreure noves empreses al polígon de la Plana


La Comissió territorial d'urbanisme de les Terres de l'Ebre, presidida pel secretari de l'Agenda Urbana i Territori, Agustí Serra, ha aprovat definitivament avui una modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament de Gandesa (Terra Alta), a l'àmbit del sector industrial de la Plana, impulsada per l'Ajuntament, que facilitarà la implantació de noves empreses i d'un magatzem logístic de l'empresa Freshly Cosmetics.

 

El polígon, de 18,68 hectàrees, es troba a l'est del nucli urbà i va ser desenvolupat per l'Institut Català del Sòl (INCASÒL) als anys 90. Actualment ,es troba plenament desenvolupat i ocupat per una varietat d'empreses, tot i que encara disposa de parcel·les lliures de la tipologia d'indústria gran.

 

La modificació reconeix la realitat del polígon i preveu l'increment de l'edificabilitat de les parcel·les d'indústria aïllada i l'augment de l'alçada reguladora màxima de les naus, per donar resposta a les necessitats actuals dels processos industrials i a la demanda de naus amb més aprofitament del sòl. També explicita l'admissió de l'ús logístic al polígon.

 

Aquests ajustos permetrien adaptar el polígon a les demandes actuals del mercat, dinamitzant-lo amb la implantació de noves activitats a les parcel·les lliures i ampliant les existents; en conjunt, impulsaran la creació de llocs de treball. De manera imminent, possibilitaran la implantació d'un centre logístic de l'empresa Freshly Cosmetics.

 

Actualment, l'Ajuntament, l'INCASÒL i el Departament estan treballant en una futura ampliació del sector industrial, anomenada La Plana II, i en la millora de l'accessibilitat al sector amb la previsió d'una nova connexió a la carretera C-43.