6/15/2021

El Consell Comarcal de laTerra Alta proposa la tramitació d’una moratòria a nous projectes eòlics i fotovoltaics a través de la modificació de normes urbanístiques

 El Consell Comarcal de la Terra Alta ha presentat als consistoris de la comarca la proposta d'engegar la tramitació d'una moratòria a nous projectes eòlics i fotovoltaics de gran envergadura en zones no urbanitzables a través de l'inici d'un procés de modificació de normes urbanístiques.

Per tramitar aquesta moratòria, l'ens comarcal ha proposat que sigui una empresa especialitzada en assessorament energètic qui dugui a terme la preparació de la documentació per l'anunci de l'inici de tramitació de modificació, l'elaboració de la zonificació òptima i els condicionants per a aquest tipus d'instal·lacions, així com l'organització d'un procés participatiu. El Consell Comarcal de la Terra Alta, a més, ha ofert als consistoris el cofinançament dels serveis que prestarà aquesta empresa per aquest efecte. Amb el cofinançament, els serveis costaran al voltant de 750 euros per ajuntament, tot i que el trasllat d'aquest informe a la planificació urbanística correrà a càrrec de l'ens municipal.

Aquesta proposta vol retornar a cada ajuntament la sobirania sobre el seu territori i ajustar les ubicacions de noves infraestructures i dels condicionants a complir mitjançant l'aplicació de criteris tècnics. El Consell Comarcal de la Terra Alta és conscient que aquesta no és una acció definitiva però permetrà guanyar temps a l'espera d'obrir altres vies, com ara una nova normativa catalana amb més consideració cap a les zones rurals ja massificades o un catàleg del paisatge, entre d'altres.

La Terra Alta amb el 2% de superfície i el 0,15% de població, concentra el 25% de la potència eòlica instal·lada a Catalunya. Amb la implantació dels projectes que estan en tramitació, la potència instal·lada augmentaria un 85% i el nombre de molins passaria de ser 148 a 201. Fins al moment, s'han presentat avantprojectes per a 7 centrals solars que ocuparien 340 hectàrees.

La proposta, presentada durant el Consell d'Alcaldes del passat 11 de juny, va tenir bona rebuda per part dels consistoris terraltins. A dia d'avui, cinc dels dotze ajuntaments de la comarca ja han manifestat la seva voluntat d'adherir-se a la iniciativa. Durant la reunió, es va acordar un termini de reflexió i de trasllat del projecte als diferents equips de govern que finalitzarà el proper 25 de juny, en què els diferents consistoris hauran de presentar formalment el seu interès per involucrar-se en la iniciativa al Consell Comarcal de la Terra Alta.

La iniciativa s'inicia dins del Pla de Re-activació econòmica COVID-19, a través del qual s'ha finançat el sou d'una tècnica de suport al turisme, una a les empreses agroalimentàries i una consultora energètica. La tasca de totes tres persegueix fer una diagnosi de quins han estat els efectes de la pandèmia sobre les activitats econòmiques de la comarca així com una proposta d'accions per millorar la situació. En aquest sentit, han identificat que un dels factors que posa en risc els actius i activitats turístiques,  com el futur de les empreses agroalimentàries,  és la constant proliferació de projectes d'implantació de grans infraestructures energètiques, principalment les eòliques.