5/01/2021

Unió de Pagesos trasllada a la comissària europea de Salut i Seguretat Alimentària que el Govern estatal no ha actuat amb transparència en el procés de participació sobre les noves tècniques genòmiques

Unió de Pagesos ha posat en coneixement de la comissària responsable de la Direcció General Santé (Salut i Seguretat Alimentària) de la Unió Europea (UE), Stella Kyriakides, que la posició preliminar de les autoritats espanyoles respecte a les noves tècniques genòmiques s'ha conformat sense la participació del sector agrari ni de les persones consumidores. El sindicat denuncia manca de transparència, de participació i de rigor de la Administració estatal respecte a les denominades noves tècniques genòmiques i s'oposa a qualsevol modificació de la normativa comunitària d'OMG contrària a la jurisprudència del tribunal de Justícia de la UE i al Tractat de Funcionament de la UE.
 
Unió de Pagesos també considera que les conclusions del Govern estatal en la seva aportació sobre noves tècniques genòmiques parteixen d'una interpretació que s'allunya de la jurisprudència del mateix Tribunal de Justícia de la UE i del Tractat de Funcionament de la UE perquè no respecta el principi d'acció preventiva que ha tenir la intervenció comunitària en matèria de medi ambient, d'acord amb el Tractat, ni el principi de cautela que cal tenir a l'aplicar la directiva, ja que equipara les noves tècniques de mutagènesis amb les que des de fa poc menys d'un segle s'han utilitzat convencionalment i de les quals es disposa d'una àmplia experiència d'ús segur, com les que s'aconsegueixen a través de raigs X.
 
El sindicat ha exposat aquesta qüestió a la comissària en una carta, a la qual s'han adherit una dotzena d'entitats, tenint en compte que la Comissió Europea ha presentat un informe respecte a la situació de les noves tècniques genòmiques en el Dret de la Unió a petició del Consell de la UE.
 
Unió de Pagesos recorda que el Consell Interministerial d'Organismes Modificats Genèticament (CIOMG), encarregat de coordinar la resposta a l'Estat espanyol, no ha realitzat el procés de participació amb els actors interessats i només ha consultat els membres de la Comissió Nacional de Bioseguretat (CNB). Aquest últim organisme, al seu torn, únicament ha demanat opinió sobre les noves tècniques de mutagènesis al teixit empresarial biotecnològic a Espanya, a través de l'Associació Espanyola de Bioempreses (ASEBIO) i de l'Associació Nacional d'Obtentors Vegetals (ANOVE).
 
Alhora, el sindicat ha traslladat a la comissària que el CIOMG, de forma contrària al que estableix la normativa espanyola, no ha convocat el Comitè de Participació, constituït el 2010 i únicament actiu el 2011, contràriament a les funcions i el règim de funcionament establerts per aquest Comitè, que no s'ha tornat a convocar tot i la ràpida evolució tecnològica dels OMG, així com els compromisos sobre aliances previstos en l'Agenda 2030.
 
Les tretze entitats adherides a la carta d'Unió de Pagesos són la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya, la Federació d'Ecologistes en Acció de Catalunya, Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans - Ecologistes de Catalunya (GEPEC-EdC), CITIZENS Q-Observatori de qualitat de vida, l'Observatori del Deute en la Globalització, l'Espai de Recursos Agroecològics, la Federació Xarxa Catalana de Graners, GRAIN, la cooperativa de treball Economat Social, SCCL; i les cooperatives de consum El Brot, SCCL; El Rodal, SCCL; Germinal, SCCL i La Feixa, SCCL.