5/21/2021

Presentació de les propostes de millora del transport públic per carretera a la Ribera d'Ebre

Durant l'any 2019, i en el marc de treball de la Taula de Mobilitat de les Terres de l'Ebre, Territori i Sostenibilitat va dur a terme una Enquesta de Mobilitat Quotidiana (EMQ 2019) per orientar les propostes del Pla Director de Mobilitat de les Terres de l'Ebre, actualment en redacció.

 

L'objectiu de Pla Director de Mobilitat, pel seu caire estratègic, és definir les línies mestres que han d'orientar les actuacions de les administracions per assolir una mobilitat més sostenible.

 

D'altra banda la nova EMQ 2019 permet fer un anàlisi de mobilitat de corredors per analitzar si l'oferta de transport públic està en coherència amb la demanda de mobilitat.

 

Amb tota la informació analitzada, avui el director de Transports i Mobilitat, David Saldoni, ha presentat una millora i modificació de l'oferta actual de transport públic per oferir un servei més potent, atractiu i amb més opcions pels usuaris a la presidenta del Consell Comarcal, Gemma Carim.

 

Pel director de Transports i Mobilitat, David Saldoni: "Amb aquest increment de servei a l'eix de la C-12 es milloren molts aspectes de la comarca de la Ribera d'Ebre i s'amplien les possibilitats de mobilitat amb transport públic de la seva ciutadania. Per exemple, permet la connexió amb l'Institut de Móra d'Ebre, s'ofereix més servei al llarg del dia tant en dies lectius com no lectius o la possibilitat de fer transbordament per a desplaçar-se a primera hora del matí cap a altres capitals comarcals com Gandesa, Tortosa, Falset, Reus, Tarragona i Barcelona i permetre la tornada per la tarda. A més, també s'impulsen les connexions en transport públic amb les comarques del Baix Camp i el Tarragonès."

 

En concret, des de la Direcció General de Transport i Mobilitat es proposa:

 

Un increment d'expedicions en tots el municipis de l'eix de la C-12 nord i millora de la coordinació horària

 

Afegint 4 noves expedicions en període lectiu que se sumen a les 9 existents, configurant una oferta total de 13 expedicions en lectius. En període no lectiu també s'incrementen a 13 expedicions diàries.

Aquest increment soluciona el gran salt d'horaris existent actual de 7 hores sense servei entre les 8:45 hores i les 15:40 hores pels lectius i entre les 8:00 i les 14:00 pel període no lectiu.

Durant el període lectiu, hi hauria nova expedició amb arribada a les 7:40 a Mora d'Ebre, cosa que permetria l'entrada dels estudiants al Institut de Móra d'Ebre.
Enllaç amb la línia de rodalies R-15 a Móra la Nova, especialment als veïns de La Torre de l'Espanyol, Vinebre i Garcia que no disposen d'estació ferroviària.
La proposta suposa també una ampliació de la cobertura temporal de l'oferta per la franja horària de les tardes; això és especialment interessant en període no lectiu, per la mobilitat més associada a l'oci.
Ajustos horaris que permeten un increment notable de correspondències a Móra d'Ebre, en especial per desplaçar-se a primera hora del matí cap a altres capitals comarcals com Gandesa, Tortosa, Falset, Reus, Tarragona i Barcelona i per permetre la tornada per la tarda. A continuació es mostren les possibles connexions en el sentit d'anada i tornada, tant en dies lectius com no lectius:
També es proposa afegir 2 noves expedicions a Tivissa en període lectiu, passant de 8 a 10 expedicions.

 

Increment d'oferta amb el Baix Camp i el Tarragonès

Es proposa doblar l'oferta existent entre Móra d'Ebre, Reus i Tarragona, passant de les 4 expedicions actuals a 8 expedicions en els dos sentits.
Les noves expedicions estaran coordinades amb l'oferta millorada a la Ribera d'Ebre, i permetran així la comunicació de tota la comarca amb el Baix Camp i el Tarragonès.