5/27/2021

De la Vega (PSC) defensa al Senat la reobertura de l’oficina de la Seguretat Socialde Mora d’Ebre


El compromís del Govern  i del ministre Escrivá és revertir el tancament de l'oficina de la Seguretat Social de Mora d'Ebre motivat per la falta de personal a conseqüència de les successives retallades de plantilla de personal dels governs del Partit Popular. "Puc afirmar que la  Secretaria General de l'Estat de la Seguretat Social està estudiant la solució més adient per recuperar el servei de l'oficina d'atenció al públic de Mora d'Ebre". Manel de Vega Senador del PSC

 

El Govern de Pedro Sánchez està compromès a buscar solucions enfront del repte demogràfic.  Dintre de les 130 mesures del Pla de lluita contra el repte demogràfic està el pla estratègic integral per a millorar els serveis que presta l'Estat en el territori, per tal de recuperar la millora de l'eficiència en la gestió. "Agraeixo la voluntat del ministre en solucionar el problema perquè d'ençà que es va anunciar el tancament de l'oficina no hem parat de treballar, a tots els nivells,  per revertir el tancament de l'oficina" Continua dient Manel de la Vega.

 

L'oficina de Mora d'Ebre dóna servei de primera mà a tres comarques, en total quaranta-nou  municipis rurals amb una població envellida i que té les dificultats pròpies de l'edat i necessita una prestació de serveis propera. "Per aquests motius és que no tancarà, perquè volem donar viabilitat a la mateixa i que es continuïn prestant els serveis que necessita  la ciutadania". Ha reblat Manel de la Vega

 

"La necessitat del territori no s'acaba aquí fa més de deu anys que a les Terres de l'Ebre no s'ha fet una sola infraestructura viària nova, vull recordar que el govern Montilla va deixar preparat el projecte constructiu pel desdoblament de l'Eix de l'Ebre, la C-12, i això també és lluitar contra el repte demogràfic, per aquest motiu demano al nou govern de la Generalitat que s'hi posi a treballar". Acaba dient Manel de la Vega.