5/19/2021

Cribratges per iniciar lacampanya de la fruita dolça amb garanties

La campanya de recollida de fruita dolça a les Terres de l'Ebre s'iniciarà amb garanties i amb mesures especials contra la pandèmia provocada per la Covid-19. Fa unes setmanes els Departaments d'Agricultura, Treball Afers Socials i Família i Salut ja es van posar en contacte amb les empreses fruiteres del territori per tal de garantir una recollida de fruita en condicions de seguretat per a empresa i treballadors.


Una de les mesures que es va posar sobre la taula fou precisament la de realitzar cribratges voluntaris a les empreses que ho sol·licitessin per tal de detectar possibles casos abans de començar l'activitat. Aquests cribratges s'iniciaran aquest dimecres dia 19 de maig a la seu del Grup Fruiter de Benissanet entre les 9h i les 10:30h. En el cribratge també hi participarà l'empresa Flor del Camp. Entre ambdues empreses la previsió és fer proves a fins a 70 treballadors.


Aquestes mesures formen part del document que es va elaborar des dels departaments de Salut, Agricultura i Treball i Afers Socials, juntament amb les empreses del sector, que inclou totes les recomanacions d'actuació davant el risc contra la COVID-19, així com totes les pautes per tal d'efectuar un control preventiu en la campanya de recollida de fruita.


Com en tot cribratge, destacar la col·laboració entre els diversos departaments, així com a l'equip de presa de mostres de l'Atenció Primària de l'ICS Terres de l'Ebre, equips informàtics i de laboratori i la Creu Roja, així com la col·laboració i predisposició de les empreses del sector per tal de fer una campanya de recollida de fruita tan segura com sigui possible.


Mar Lleixà, gerent de la Regió Sanitària de Terres de l'Ebre, ha destacat de forma "positiva aquest cribratge, que permetrà a les empreses de la recollida de fruita dolça i sobretot als seus treballadors poder treballar en condicions de més seguretat". Lleixà ha alertat, però, que "és molt important que tan empreses com treballadors no abaixin la guàrdia i mantinguin les mesures i protocols de prevenció acordats".