4/23/2021

Unió de Pagesos reclama l’ús de sistemes de control als escorxadors per garantir la traçabilitat dels animals

Unió de Pagesos mostra el seu suport a la proposta de Reial Decret per obligar a instal·lar càmeres de videovigilància als punts dels escorxadors on els animals encara estan vius. Una mesura, aquesta, per comprovar que es compleixen degudament amb les normes de benestar animal.

Pel sindicat, aquesta eina ha de servir també per garantir la traçabilitat dels caps de bestiar abans que surtin al mercat i poder donar, així, totes les garanties de sanitat i qualitat per als consumidors alhora que es garanteix com es duen a terme les tasques de feinejat de les peces. Aquest darrer aspecte és especialment rellevant per als ramaders, ja que segons com es duguin a terme tasques d'oreig o la classificació de la canal pot influir en el preu final de la peça.

Per aquest motiu, Unió de Pagesos considera necessari que, a excepció dels petits escorxadors,  s'habilitin sistemes automatitzats de control per garantir que totes les tasques s'han fet correctament ja que, de la precisió d'aquest pas, en depèn la supervivència econòmica dels professionals del sector.

A més, el sindicat reclama que les dades de producció i de preus han de ser el més reals possibles, ja que s'han de declarar a la Unió Europea, perquè aquesta pugui controlar l'evolució del mercat i detectar amb antelació possibles crisis, davant les quals pot prendre mesures per evitar-les.