4/30/2021

Unió de Pagesos exigeix a Agricultura un seguiment de la relació entre les parts en els contractes d’integració

Unió de Pagesos va insistir al Departament d'Agricultura, a la reunió bilateral sobre integració que va mantenir ahir, en la necessitat que fes un seguiment de la relació entre les parts, per tal de garantir que els contractes es formalitzessin per escrit i que seguissin les pautes marcades en la llei. A més, el Govern té la capacitat de sancionar si no es compleix la norma, tant pel que fa a la no formalització dels contractes per escrit com en l'incompliment del contingut mínim.
 
A la reunió, el sindicat també va demanar a l'Administració que detallés els protocols d'actuació per donar resposta a la responsabilitat de cada una de les parts, com és el cas de possibles vacunacions incorrectes, dejeccions ramaderes o qüestions de benestar animal, i va insistir que aparegués el nom del ramader titular dels animals en les guies de moviment dels animals.
 
Cal recordar que el sindicat va aconseguir, a principi de març, que el Departament rectifiqués el model de contracte d'integració, en compliment de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del 2008, ja que la resolució publicada pel Govern el 9 de desembre passat persistia a utilitzar fórmules del model anterior, que havia estat rectificat per una sentència.

El Govern es va comprometre a donar resposta a les peticions del sindicat i a iniciar una campanya d'inspeccions després de l'estiu.