4/13/2021

Unió de Pagesos demana al Ministeri d’Indústria una operació en bloc per regularitzar els arreus agrícoles remolcats


Unió de Pagesos ha demanat al Ministeri d'Indústria que efectuï una nova operació en bloc que permeti regularitzar els arreus agrícoles remolcats que han passat a ser considerats maquinària agrícola remolcada i, per tant, els hi demanen els mateixos requisits que a la resta de vehicles agrícoles per a poder circular per la via pública: han d'estar homologats, matriculats, inscrits al Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA), subjectes a la ITV i disposar de l'assegurança obligatòria de vehicles. El sindicat va traslladar aquesta demanda, entre altres, als responsables de la Subdirecció General de Qualitat i Seguretat Industrial del Ministeri d'Indústria, en una reunió el 9 d'abril.
 
Aquestes obligacions imposades per als arreus agrícoles remolcats, fins ara utilitzats de manera habitual per la pagesia i sense la necessitat de complir tots aquests requisits per poder circular, afecten certs corrons, grades, motoanivelladors per làsser, tragelles, equips de sembra i equips de plantació o preparació del terreny que no sigui suspès o semisuspès. Per aquest motiu, Unió de Pagesos ha demanat al Ministeri d'Industria que obri una operació en bloc, durant tres anys, per regularitzar aquesta maquinària, tal com ja l'any 2004 el sindicat va aconseguir per als remolcs i les maquines agrícoles remolcades fabricades abans del 1986.
 
Unió de Pagesos, juntament amb Unió d'Unions, també va traslladar a la reunió amb el Ministeri d'Indústria els problemes que impliquen els sistemes localitzats d'aplicació de purins a les cisternes, ja que a Catalunya hi ha empreses d'estacions d'ITV que demanen a la pagesia que cal reformar la cisterna per instal·lar aquests sistemes quan, per la seva condició d'element intercanviable, no és necessari, tal i com va confirmar el propi Ministeri.
 
D'altra banda, el sindicat va insistir a defensar l'exempció dels tractors de les inspeccions tècniques, com en altres països com França, Itàlia o Portugal, ja que ho preveu la directiva 2014/45 de la Unió Europea, o una ITV específica per a la maquinària agrícola, amb la finalitat d'adequar-la a la realitat agrària. Unió de Pagesos també va demanar que les cabines dels tractors siguin considerades elements de confort per facilitar l'homologació de tractors amb protecció antibolcament i cabina instal·lada a posteriori per evitar, així, els problemes que tenen aquestes màquines a l'hora de passar la ITV.
 
Finalment, Unió de Pagesos celebra que a Catalunya el Departament d'Indústria hagi indicat a les ITV que els tractors amb pala, fàcilment desmuntable, no hauran de desmuntar-la a l'hora de passar la ITV sempre i quan no dificulti la inspecció del vehicle; per exemple, que no interfereixi en poder veure el número de xassís del tractor.