4/13/2021

Unió de Pagesos demana a Agricultura que l’assegurança de la retirada i destrucció d'animals morts a les granges sigui transparent i eficient

Unió de Pagesos reclamarà demà, en una reunió amb responsables del Departament d'Agricultura, una millora de l'eficiència del servei de la retirada i destrucció d'animals morts a les granges; també, que es tingui en compte la freqüència de les recollides, així com una planificació òptima de la situació dels contenidors refrigerats en les rutes de recollida. Cal recordar que Agricultura incrementa la subvenció si el ramader disposa de contenidor refrigerat.

El sindicat ha demanat reiteradament un protocol d'actuació que s'adeqüi a les explotacions situades en zones allunyades, en les quals, en determinades circumstàncies, no és possible la recollida d'un animal mort, com contempla la normativa, i també que es fomentin les instal·lacions per alimentar aus necròfagues. Unió de Pagesos també considera que l'Administració hauria de treballar de manera coordinada per aconseguir aquestes millores.
 
El sindicat adverteix que aquest any, segons Agroseguro, moltes orientacions productives han tingut per a aquesta empresa pública un cost més elevat del previst. Per tant, és molt probable que hagi una pujada del preu de la pòlissa. En aquest sentit, el sindicat demana a Agroseguro més transparència i que aporti més informació de les dades de les quals disposa, així com que les pujades de preu anuals estiguin limitades en un percentatge.

Unió de Pagesos també demana que s'inclogui l'assegurança de recollida i destrucció dels animals morts en la modificació de les concessions de les subvencions, determinada pel Reial Decret 1180/2020, de 29 de desembre, que permet incloure les penalitzacions en el càlcul de les subvencions, tal com va demanar Unió de Pagesos a ENESA en la reunió de la Comissió nacional d'assegurances agràries a final de l'any passat. Cal recordar que aquesta assegurança és l'única que ha quedat exclosa del reial decret. En aquest sentit, el sindicat demana, si més no, que Agricultura augmenti l'ajut d'aquesta assegurança, com ho fa per a la resta.

La retirada i destrucció dels animals morts a les granges està regulada per diversos reglaments europeus pel que fa a la gestió de subproductes animals no destinats al consum humà, i que determinen els mètodes per tractar i/o eliminar aquests subproductes. En l'àmbit estatal, el servei és obligatori per als ramaders i el gestiona Agroseguro a través d'una assegurança que suposa una de les línies amb més contractació, però les condicions es modifiquen cada any, alterant el preu habitualment a l'alça, i amb la indefensió que aquest fet suposa per als ramaders.