4/13/2021

Manifest de la Intercol·legial de Col·legis Professionalsde les Terres de l’Ebre

 Els representants dels col·legis professionals a les Terres de l'Ebre, Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, secció Terres de l'Ebre. Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes tècnics, i Enginyers d'edificació de les Terres de l'Ebre. Col·legi de Periodistes de Catalunya, demarcació Terres de l'Ebre. Col·legi de Professionals de l'activitat física i l'esport. Col·legi d'Enginyers tècnics industrials de Tarragona, seu Terres de l'Ebre. Coordinadora del grup promotor de Psicòlegs de les Terres de l'Ebre. Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, demarcació Terres de l'Ebre. Col·legi d'Advocats i Advocadesses de Tortosa. Col·legi de Metges, seu Terres de l'Ebre. Col·legi oficial d'infermers i infermeres de Tarragona.

 Acordem crear la Intercol·legial de Col·legis Professionals a les Terres de l'Ebre amb l'objectiu d'aportar idees, propostes i valoracions. Volem que siga un òrgan d'opinió dintre d'un espai de reflexió i anàlisi fonamentat en la nostra experiència professional al llarg dels últims anys a les nostres terres. 

Constatem que la nostra activitat professional la duem a terme a les Terres de l'Ebre, una regió de vora 180.000 habitants que massa sovint ha sigut relegada al llarg de la història i per diferents administracions a l'hora de distribuir inversions en matèria d'infraestructures i equipaments. 

Apostem, d'entrada, per fer una relectura del Pla estratègic de les Terres de l'Ebre, elaborat per la Universitat Rovira i Virgili l'any 2013. Reivindiquem la creació d'una agència per al desenvolupament regional, dotada amb recursos estructurals suficients, en què el perfil tècnic i científic dels seus integrants sigui majoritari, amb l'objectiu de potenciar diferents sectors productius, com ara l'agroalimentari, l'industrial i el de serveis. 

Creiem que la Reserva de la Biosfera, certificació atorgada l'any 2013 per la UNESCO a les Terres de l'Ebre, ha de suposar un creixement qualitatiu per al territori, amb respecte escrupolós vers el medi ambient i la biodiversitat. Defensem que el català tingui la presència que es mereix a l'Administració de justícia, actualment encara molt simbòlica. 

Volem actuar de manera proactiva impulsant iniciatives per a fer front a l'emergència climàtica i per a protegir les parts més fràgils del nostre territori, en especial el sector primari, un dels vectors de l'economia més consolidats a casa nostra. Tanmateix, no renunciem a la implantació d'altres activats econòmiques, singularment del sector industrial, sempre tenint present la particularitat d'aquestes terres i la necessitat de respectar i preservar el medi ambient.

 Entenem que la pandèmia ha demostrat que les Terres de l'Ebre poden tindre una oportunitat per a impulsar determinades activitats econòmiques, amb l'objectiu de guanyar competitivitat i dinamitzar l'economia regional. 

Reiterem que els col·legis professionals amb representació a les Terres de l'Ebre representem un col·lectiu ampli i disposem d'una implantació territorial i d'una trajectòria que ens acredita com una veu a tindre en compte en el debat sobre el futur de les nostres terres. Impulsem la col·legiació i ens comprometen a denunciar l'intrusisme que patixen els nostres col·legis professionals.