4/07/2021

Impacte econòmic del WSG a Tortosa


Els World Sports Games Tortosa 2019 van deixar un destacat moviment econòmic a la ciutat i al conjunt del territori. L'informe elaborat pel Campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili assenyala que l'esdeveniment esportiu va suposar un impacte econòmic de 2.522.659 euros. Un valor que l'estudi remarca com a molt important per al conjunt de l'Ebre, i que va tindre especial incidència sobre Tortosa. On més es va notar va ser a l'àmbit de l'hoteleria, tot i que també va incidir al transport, l'alimentació, la restauració, l'oci, les compres o les activitats professionals, entre d'altres. El càlcul es fa a partir de tres indicadors: l'efecte directe, l'efecte indirecte i l'efecte induït. Pel que fa a l'efecte directe, correspon les despeses generades per la presència de 3.000 esportistes al territori. L'efecte indirecte suposa l'increment de producció d'altres sectors de l'economia que han de proveir béns i serveis per a la celebració de l'esdeveniment, mentre que l'efecte induït recull la generació de rendes addicionals associades, tant per l'efecte directe com per l'indirecte, en l'increment de la demanda i la producció. A més de les dades econòmiques, l'informe de la URV també analitza la valoració que els esportistes van fer de la seua estada a Tortosa i a les Terres de l'Ebre. En este sentit, les enquestes fetes entre els visitants van deixar una nota de 8,21 sobre 10 pel que fa a la valoració de l'entorn. Un índex que va avaluar aspectes com l'hospitalitat, el paisatge, la gastronomia, el comerç, els preus, la neteja o la seguretat. La satisfacció de les expedicions internacionals també es tradueix en el fet que el 78% dels visitants van afirmar tindre la intenció de repetir estada a les Terres de l'Ebre, la qual cosa deixa constància, segons destaca l'informe, que el territori i la ciutat els van causar una bona impressió. La mateixa enquesta també va avaluar l'organització de l'esdeveniment (centrada en les instal·lacions, materials, jutges, nivell esportiu, esportivitat, transport, informació i organització), amb una mitjana de 7,08 sobre 10. L'informe subratlla com a molt positiva l'organització d'esdeveniments esportius, culturals o similars, amb una mida d'assistents adequada a la capacitat del territori, i en els quals treballen de manera conjunta i planificada les administracions públiques i l'empresa privada. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, s'ha mostrat satisfeta pels bons resultats aconseguits amb els World Sports Games i ha refermat l'aposta per dur a terme esdeveniments com este: "volem acollir activitats que puguen comportar dinamisme a la ciutat, que generen l'arribada de visitants. Els World Sports Games van ser un exemple i ara ho és també la Capital de la Cultura Catalana. L'àmbit esportiu és un dels que més clarament permet atraure l'arribada de persones a través de les competicions que tenen lloc al WIN o a la resta d'equipaments municipals. En els últims anys n'hem tingut exemples com la Copa d'Espanya de Judo, les competicions de natació a nivell nacional o el campionat de Catalunya de ciclisme, i volem seguir potenciant-ho", apunta l'alcaldessa. En el mateix sentit, el president de la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC), Jaume Domingo, destaca que l'estudi de la URV "demostra que Tortosa i les Terres de l'Ebre poden acollir esdeveniments com els World Sports Games, l'esdeveniment d'esport popular més important a escala mundial. A la vegada, queda demostrat que el model és viable econòmicament i un destacat dinamitzador econòmic per al territori on es desenvolupa".