4/14/2021

El Consell Comarcal de laTerra Alta realitza un seguit de tallers online per fer una diagnosi socioeconòmica de la comarca

 El Consell Comarcal de la Terra Alta, a través del programa Treball a les 7 Comarques – Terra Alta Més, ha iniciat un seguit de tallers online per identificar els reptes que té la comarca i que puguin ser assumits pel conjunt dels agents i de la ciutadania. Els dos reptes principals a partir dels quals se'n deriven d'altres i que són els eixos al voltant dels que giren aquests tallers són el repte demogràfic –especialment revertir la dinàmica de la pèrdua de població, sobretot entre el jovent– i el de desenvolupament sostenible, tractat a partir de les perspectives mediambiental i socioeconòmica.

Aquest treball forma part de l'acció 'Diagnosi socieconòmica de la Terra Alta' i pretén aportar valor qualitatiu a les dades estadístiques treballades fins al moment. En cada taller hi participen al voltant d'una vintena de persones vinculades a diferents sectors i segments de població que aporten la seva visió i opinió respecte el tema que es tracta en cada sessió. Per això, els participants s'han triat en base al coneixement de la problemàtica o reptes i oportunitats identificades, i, per a cada taller, s'han seleccionat en base a l'objectiu sobre qui és la persona o institució més idònia per fer-hi aportacions al respecte.

El primer taller va tenir lloc el passat dijous 8 d'abril a la tarda i va intentar trobar resposta a la pregunta principal de la sessió: 'Per què perd població la Terra Alta i quines conseqüències comporta?' Durant aquesta primera sessió, els 23 participants es van dividir en grups de treball per distingir les fortaleses, oportunitats, debilitats i amenaces al voltant d'aquest tema. En el cas de les fortaleses, les més assenyalades van ser la qualitat de vida, de salut i de l'entorn natural, així com la forma de vida vinculada a les tradicions i a la comunitat. Pel que fa a les oportunitats, la industrialització del sector agroalimentari, una millora en l'accés a l'habitatge, el transport públic i els serveis, i la necessitat de millorar els recursos a través de les noves eines digitals, van ser dels més comentats. Pel que fa a debilitats, les més destacades van ser la manca d'oportunitats laborals i d'emprenedoria, la poca oferta cultural i d'oci, el desequilibri territorial i l'infrafinançament del món rural, així com les dinàmiques de control social que poden portar a situacions de sexili (prejudicis per raons de gènere o d'orientació sexual). Per últim, les amenaces més comentades van ser l'èxode juvenil i l'envelliment de la població, la massificació de grans infraestructures renovables incompatibles amb altres activitats clau pel desenvolupament rural, així com la sensació d'inacció social i política per revertir aquestes situacions.

Els resultats de la participació en aquest primer taller van ser molt positius, tant per les aportacions realitzades pels assistents com per la implicació mostrada. Els següents tallers que es realitzaran al llarg d'aquest mes d'abril per obtenir una diagnosi socioeconòmica de la Terra Alta són:

-          És sostenible el model de desenvolupament comarcal actual? Abordem-ho des de la perspectiva econòmica, social i mediambiental.

-          Quina valoració es fa del sector agropecuari i forestal? Quin potencial té i quines són les principals dificultats per desenvolupar la indústria agroalimentària?

-          Quins serveis necessitem? Quins factors són clau per augmentar-ne la demanda?

-          Quin és el context comarcal per a la retenció i atracció de talent, l'emprenedoria i la innovació social?

-          Les polítiques de suport a l'ocupació són les adequades? Hi ha un entorn professionalitzador vers les activitats més clau?

Els tallers finalitzaran amb una sessió que tindrà lloc el proper 30 d'abril, a les sis de la tarda, a l'església del Poble Vell de Corbera d'Ebre. En aquesta darrera sessió es posaran en comú les propostes que hagin sorgit de totes aquestes trobades virtuals i es perfilaran les conclusions generals de la iniciativa.