3/02/2021

Unió de Pagesos reclama la valoració de l’ametlla produïda a Catalunya i més transparència de mercat


L'actual campanya de l'ametlla ha estat condicionada per la collita rècord als Estats Units al 2020, que va ser d'1,36 milions de tones, un 18% més que la campanya anterior, i per una certa aturada de les operacions comercials com a conseqüència de la covid-19, tot i que els embarcaments dels darrers mesos dels Estats Units han estat relativament dinàmics. Aquesta relativa incertesa del mercat ha determinat, des de l'inici de la campanya uns preus a totes les llotges de l'Estat del voltant dels 3€/Kg gra. Aquest preu es manté des del juliol, després d'una baixada progressiva des del passat febrer del 2020, en què el preu se situava en uns 5€/Kg gra.
 
Unió de Pagesos denuncia des de fa temps que els preus baixos de l'ametlla no són sostenibles. Els reptes del conreu a Catalunya són nombrosos, però la valoració econòmica del fruit, tant de les varietats tradicionals com de les noves, l'èxit de la producció ecològica i l'optimització de l'aigua de reg en els casos possibles, són els més importants. Per al sindicat calen projectes conjunts amb les organitzacions de productors i la indústria que permetin donar més valor a la llargueta i a la marcona. I també cal posicionar adequadament les noves varietats, agrupant-les i trobant-hi les millors sortides comercials.
 
La publicació setmanal dels preus en origen de la fruita seca forans a la web d'Agricultura des del 2012 és una fita d'Unió de Pagesos. A les dades publicades es posa de manifest la denúncia reiterada dels sindicat que els preus cotitzats per Llotja de Reus estan gairebé sempre per sota dels d'altres llotges i orígens. Unió de Pagesos també va aconseguir el 2018 que el Departament elabori i publiqui al seu web els preus de referència de fruita seca, que és el preu del fruit sec en gra a sortida de magatzem. Així, és possible valorar la diferència entre el preu pagat al pagès i el preu de primera venda en gra. En ametlla s'hi observen unes diferències del voltant d'1€/Kg gra. El sindicat ha demanat fa més d'un any a Agricultura que elaborés un estudi de costos de transformació de la fruita seca a Catalunya, ja que considera que cal fer tot i les reticències dels operadors.
 
També cal que el Ministeri i el Departament es comprometin a recuperar l'ajut d'Estat a superfícies de fruita seca de 120,75€/ha. A Catalunya, 24.234 hectàrees d'ametller encara són en secà, i 9.739, en regadiu. Malgrat les inversions del sector per millorar els rendiments,  la davallada de preu porta a les superfícies de baix rendiment, sobretot en secà i en determinats regs de suport mínims, al límit de la rendibilitat.