3/26/2021

Unió de Pagesos guanya les eleccions agràries amb el 55,04% dels vots i encapçalarà les reivindicacions de la pagesia davant de les administracions


La pagesia de Catalunya ha renovat avui el suport majoritari a Unió de Pagesos, que es manté com a força sindical agrària majoritària en les setenes eleccions agràries, segons els resultats del Departament d'Agricultura. Unió de Pagesos ha obtingut el 55,04% dels vots emesos (amb el 100 % dels vots escrutats), i ha aconseguit aquests resultats per vegueries, segons les dades d'Agricultura:
 
Barcelona: 71,01%
Central: 67,52%
Girona: 69,96%
Lleida: 41,08%
Alt Pirineu i Aran: 48,14%
Camp de Tarragona: 79,50%
Terres de l'Ebre: 56,68%
Penedès: 67,48%
 
La participació en aquestes eleccions al camp ha estat del 35,83% (54% en les del 2016). Unió de Pagesos valora que la caiguda de la participació es deu a les circumstàncies excepcionals a causa de la pandèmia, que també han obligat el sindicat a fer una campanya amb menys contacte directe amb l'electorat.
 
Unió de Pagesos farà servir la seva força perquè tirin endavant les reivindicacions de la pagesia davant del Govern de la Generalitat, que està per constituir-se, el Govern de l'Estat i les instàncies europees. A Catalunya el sindicat reclama una llei que reguli el funcionament de les llotges i mercats en origen. Per a Unió de Pagesos també és necessari un decret llei per deixar sense efecte les obligacions addicionals del Decret de gestió de la fertilització, per ajustar-lo estrictament a les obligacions europees, així com una llei per al salvament d'empreses en crisi, ja que cal disposar permanentment d'instruments eficaços que ajudin a pal·liar aquestes situacions amb finançament, ajuts de minimis i ajuts de reestructuració.
 
Davant del progressiu envelliment de la pagesia a Catalunya, que en 20 anys ha passat d'un 24,6% de titulars de les explotacions de 65 anys o més a un 38,2% actual, el sindicat vol que es reguli per llei el mercat de la terra i la creació d'un Fons Autònom de Terres i Drets Agraris, per evitar l'especulació i acaparament, especialment amb activitats no agràries, i que obligui a tenir les finques netes a càrrec dels propietaris de les finques abandonades.
 
Quant al model d'implantació d'energies renovables que afavoreix l'actual especulació i la depredació dels espais agraris són necessàries modificacions legals en la llei d'urbanisme, amb una nova regulació per adequar els sòls urbanitzables qualificats com a industrials a sòls industrials per a polígons d'energies renovables; l'acotació de la massificació en la implantació de parcs eòlics i la priorització de la proximitat de la producció als centres de consum i la limitació del nombre absolut d'hectàrees municipals. També calen modificacions per incorporar els principis inclosos a la Llei dels espais agraris en l'urbanisme, la planificació territorial i de les infraestructures viàries.
 
D'altra banda, davant de la gestió ineficient de la fauna salvatge, que comporta costos i pèrdues importants per a la pagesia, el sindicat impulsarà una llei de caça. Unió de Pagesos també promourà una nova llei de muntanya que garanteixi la continuïtat i el desenvolupament sostenible de les activitats agropecuàries i forestals.
 
A l'Estat, Unió de Pagesos reclama la modificació de la Llei de la cadena alimentària perquè acoti la posició de domini i la revenda a pèrdues real, i reivindica la figura de l'agricultor genuí i el sostre d'ajut per reequilibrar la Política Agrària Comuna i superar, així, l'actual aplicació injusta i les futures retallades a la renda.