3/12/2021

Unió de Pagesos exigeix noves lleis catalanes per a la millora dels preus en origen i la fiscalitat de la pagesia i per garantir el relleu generacional

Unió de Pagesos reclama, en el programa per a les eleccions agràries del 25 i el 26 de març, propostes legislatives de cara a la nova legislatura catalana que començarà demà amb la constitució del Parlament, entre les quals, una llei per regular el funcionament de les llotges i mercats en origen, així com el dels observatoris de preus i costos per a tots els productes agraris. En aquest àmbit també cal un instrument d'estabilització d'ingressos, adreçat a les explotacions agràries prioritàries, i una assegurança agrària autonòmica catalana.
 
Per al sindicat també és necessari un decret llei per deixar sense efecte les obligacions addicionals del Decret de gestió de la fertilització, per ajustar-lo estrictament a les obligacions europees, així com una llei per al salvament d'empreses en crisi, ja que cal disposar permanentment d'instruments eficaços que ajudin a pal·liar aquestes situacions amb finançament, ajuts de minimis i ajuts de reestructuració.
 
Davant del progressiu envelliment de la pagesia a Catalunya, que en 20 anys ha passat d'un 24,6% de titulars de les explotacions de 65 anys o més a un 38,2% actual, cal regular per llei el mercat de la terra i la creació d'un Fons Autònom de Terres i Drets Agraris, per evitar l'especulació i acaparament, especialment amb activitats no agràries, i que obligui a tenir les finques netes a càrrec dels propietaris de les finques abandonades.
 
Quant al model d'implantació d'energies renovables que afavoreix l'actual especulació i la depredació dels espais agraris són necessàries modificacions legals en la llei d'urbanisme, amb una nova regulació per adequar els sòls urbanitzables qualificats com a industrials a sòls industrials per a polígons d'energies renovables; l'acotació de la massificació en la implantació de parcs eòlics i la priorització de la proximitat de la producció als centres de consum i la limitació del nombre absolut d'hectàrees municipals. També calen modificacions per incorporar els principis inclosos a la Llei dels espais agraris en l'urbanisme, la planificació territorial i de les infraestructures viàries.
 
D'altra banda, la gestió ineficient de la fauna salvatge comporta costos i pèrdues importants per a la pagesia, en part per la mala gestió de les espècies cinegètiques i d'una llei del 1970, sense oblidar l'impacte d'espècies protegides com els ossos o els abellerols. Per això, calen lleis pròpies de la gestió de la fauna cinegètica i de la protegida, amb mitjans i protocols d'alerta i actuació immediata per evitar la difusió de malalties a la ramaderia transmeses per la fauna salvatge, i que garanteixi que els danys a les explotacions agràries siguin totalment indemnitzats.
 
Les zones de muntanya també han de disposar d'una nova llei que garanteixi la continuïtat i el desenvolupament sostenible de les activitats agropecuàries i forestals, mentre que la legislació ambiental ha d'incorporar, en l'elaboració dels Plans de Gestió dels espais naturals protegits, que es compti amb participació i consens amb el sector.
 
D'altra banda, el món rural ha de disposar d'una legislació que garanteixi la prestació dels serveis públics amb igualtat als de la resta de la societat. L'Administració agrària ha d'incorporar, entre altres serveis, sistemes d'informació i comunicació entre el Departament d'Agricultura i els ciutadans mitjançant les noves tecnologies, que es respectin els drets de la pagesia afectada per la bretxa digital, l'accés a internet i a la telefonia mòbil de qualitat a tot el territori i un servei públic i gratuït d'inspecció de maquinària agrària i forestal.
 
Respecte a la fiscalitat, calen normes per impulsar el conreu de les terres abandonades; per a
les deduccions fiscals corresponents a l'IRPF, pels costos i els lucres cessants no compensats en les pràctiques agràries més sostenibles, voluntàries o obligatòries, així com una fiscalitat justa, equitativa i progressiva a l'IRPF per als professionals que viuen en habitatges aïllats o en nuclis molt petits de població.