3/18/2021

Unió de Pagesos exigeix lleialtat al Ministeri i al Departament per aplicar una PAC a l’Estat espanyol en la qual la renda i la resiliència de la pagesia professional siguin la base


Unió de Pagesos exigeix lleialtat al ministre i a la consellera d'Agricultura, tant en les reunions bilaterals del proper abril com en la Conferència Sectorial del maig, anunciades pel primer per disposar d'una aplicació de la Política Agrària Comuna (PAC) a l'Estat espanyol, tant el 2022 (període transitori) com en el nou Pla Estratègic de la PAC espanyol per al període 2023-2027. El sindicat reclama que la renda i la resiliència de la pagesia professional siguin la base i l'objectiu a assolir, ja que tant l'un com l'altre han faltat als compromisos explicitats públicament i a les respectives cambres legislatives i, en el cas de la consellera Teresa Jordà, també als acords adoptats unànimement a la Taula Agrària.
 
El Govern estatal ha articulat l'aplicació de les retallades als ajuts directes de la PAC i de les mesures per al període transitori (2021-2022) de la PAC de manera que, si no es rectifica de cara al 2022, es perdrà mà d'obra professional i es qüestiona la continuïtat d'una part de la pagesia professional, mentre que la consellera no ha objectat res a l'Estat al respecte quan, per al sindicat, havia de donar compliment els acords de la Taula Agrària.
 
Unió de Pagesos continua exigint, per al període transitori 2021-2022 i en la PAC a partir del 2023, la incorporació d'una definició d'agricultor actiu només per a les persones físiques o jurídiques i els seus grups, els ingressos agraris de les quals (agrícoles, ramaders i forestals) suposin el 25% o més del conjunt dels seus ingressos, amb una franquícia general per evitar l'exclusió dels sectors socials del món rural.
 
El sindicat també continuarà reclamant l'aplicació, per als mateixos períodes, del conjunt d'opcions col·lectives i individuals en les superfícies de compensació ecològica per d'eliminar l'obligació de l'abandonament de la capacitat productiva de les explotacions.
 
Unió de Pagesos exigeix que qualsevol convergència no apliqui sense els altres elements de redistribució dels ajust directes, l'any 2022, l'agricultor actiu i els ajuts associats a la producció; a partir del 2023, el conjunt d'opcions facultatives de la nova PAC que permeten assolir una aplicació equitativa per al conjunt de la pagesia professional, sense posar en perill la seva viabilitat.
 
El sindicat ha denunciat reiteradament, davant de la passivitat del Ministeri i del Departament, que a l'Estat espanyol, des de l'inici de l'establiment dels ajuts directes per superfície, hi ha instal·lada una bossa de frau directe amb la creació de condicions artificials per accedir als ajuts directes a la renda de la PAC, per part de propietaris o usufructuaris que no tenen la condició d'agricultors exigida per la normativa de la UE, que a més comporta un considerable frau fiscal afegit. Aquesta situació implica importants desajustos estructurals al sector i, especialment, a la pagesia professional, amb l'impediment de l'accés a les terres (agreujant les dificultats en el relleu generacional), encariments artificials dels preus dels arrendaments, posant en perill la qualificació d'explotació agrària prioritària o impossibilitant l'accés als ajuts a les inversions que tenen correspondència amb la dimensió de l'explotació.
 
Unió de Pagesos exigirà que, en la PAC a partir del 2023, s'estableixi un pagament redistributiu per a les primeres hectàrees, articulat específicament per a cada agroregió, ja que les dimensions en superfície de la pagesia professional varien molt si es tracta de pastures, de conreus herbacis de secà o de regadiu o de conreus molt intensius. També exigirà l'aplicació del sostre d'ajuts per explotació per usar els fons obtinguts en el pagament redistributiu.
 
El sindicat ha organitzat demà divendres, 19 de març, a les 19.30 hores, la xerrada en línia 'Com afectarà als conreus herbacis la nova PAC. Reivindicacions i propostes d'Unió de Pagesos', en un acte en el qual intervindran Dani Forcadell, responsable de Sectors Agrícoles; Jaume Pedrós, responsable de Regadius; Santiago Caudevilla, responsable de Cereals i Herbacis, i Andreu Ferrer, coodinador tècnic d'Unió de Pagesos.
Podeu accedir al programa de la xerrada en aquest enllaç.