3/11/2021

Unió de Pagesos exigeix al Ministeri que el Pla Renove compleixi la Llei de modernització agrària

Unió de Pagesos ha presentat esmenes per tal que el nou Pla Renove 2021 per a la maquinària agrícola compleixi la Llei estatal de modernització de les explotacions agràries i s'adeqüi a les necessitats que té el  sector agrari.
 
El sindicat rebutja l'articulació que ha fet el Ministeri d'aquests ajuts els darrers anys, segons el qual té prioritat qui presenta primer les sol·licituds d'ajuts, per davant de qui té més necessitat d'accedir-hi. Aquest criteri contradiu l'establert en la mateixa Llei de modernització de les explotacions agràries, de manera que les prioritàries, amb titulars d'agricultors professionals, disposin d'un tracte preferent en cas de manca de fons per atendre tots els sol·licitants d'aquest ajut. Els últims anys, però, s'ha gestionat fent prevaldre l'ordre d'arribada de sol·licituds tot i l'increment de pressupost que ha tingut el Pla.
 
Aquest fet ha comportat un repartiment arbitrari i desigual dels fons entre les comunitats. Catalunya només va obtenir el 3,2% dels fons del 2019 i el 2,6% del 2020, quan representa el 9% de les unitats de treball anuals agràries totals.
 
Unió de Pagesos ha recordat al Ministeri que la Constitució estableix el mandat que els poders públics atendran la modernització i el desenvolupament de tots els sectors econòmics, i en particular el de l'agricultura i la ramaderia, amb la finalitat d'equiparar el nivell de vida de tots els espanyols. Per desenvolupar aquest principi es va promulgar la Llei de modernització de les explotacions agràries el 1995. El sindicat també ha recordat al Ministeri l'obligació de complir amb la jerarquia normativa establerta en l'article 9.3 de la Constitució.
 
Unió de Pagesos estudiarà la possibilitat d'usar tots els recursos jurídics al seu abast per corregir aquesta flagrant il·legalitat si es continua vulnerant la normativa bàsica, al no respectar la jerarquia normativa.
 
D'altra banda, el sindicat ha organitzat una xerrada en línia demà divendres, 12 de març, a les 19.30 h: 'Què cal saber respecte la ITV de la maquinària agrícola'. Hi participaran Antoni Font, director de l'estació de la ITV de Lleida d'Applus, i Rafel Verdiell, responsable de Maquinària d'Unió de Pagesos. Podeu veure el programa aquí.