3/01/2021

Unió de Pagesos denuncia pèrdues en el preu en origen del boví de carn

Unió de Pagesos denuncia que el sector de boví de carn registra pèrdues que oscil·len entre 90 i 150 euros per vedell a causa de la baixada del preu en origen i de l'augment dels costos de producció, i agreujada pels efectes de la pandèmia, que ha afectat els principals canals de comercialització de carn de vedella.

 D'altra banda, el sindicat recorda la seva disconformitat amb l'acord de lliure comerç entre la Unió Europa i els països de Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguai i Uruguai), que perjudica el mercat intern i dona el poder de negociació a les companyies provinents d'aquests països, que no es veuen afectats pel marc normatiu europeu.
 
Unió de Pagesos treballa en un estudi de costos, en el qual té en compte la complexitat del sector, per elaborar una proposta d'ajuts que contribueixin a superar la situació econòmica que afecta el sector, que assegurin l'activació dels mercats i l'obtenció de preus, que cobreixin el cost de producció i la mitigació de l'impacte econòmic que provoca la crisi sanitària.
 
El sindicat reivindica el paper de la ramaderia en el territori i la valoració del consum de carn de proximitat com a estratègia clau per al manteniment del sector primari, així com el foment d'un consum més sostenible, disminuint la petjada ecològica que provoca la importació de carn de tercers països.