3/15/2021

Unió de Pagesos aconsegueix millorar els ajuts a les inversions a les explotacions agràries i als joves pels anys 2021 i 2022 adreçats a la pagesia professional

Unió de Pagesos al llarg del 2020 i a inicis del 2021 ha presentat observacions i ha negociat les modificacions vuitena i, sobretot, la novena del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya per tal d'incorporar els nous fons europeus del període transitori de la Política Agrària Comuna (PAC) per als anys 2021 i 2022, en els que ha aconseguit revertir la retallada dels ajuts (2016 a 2020) per incentivar les inversions en competitivitat de les explotacions agràries. De nou enguany els ajuts estaran entre el 40 i el 80% sobre la inversió, un 40% de base i els suplements del 10% per als joves dins dels 5 anys següents de la seva incorporació o per a les explotacions amb la majoria d'aquesta en zona amb limitacions naturals (muntanya i altres) i del 20% per a les inversions col·lectives.
 
El sindicat també ha aconseguit revertir i millorar la retallada dels ajuts (2016 a 2020) per incentivar les inversions en la mitigació del canvi climàtic en les explotacions agràries, cosa que situa, des d'aquest 2021, entre el 75% i el 85%, un 75% de base i els suplements del 5% per als joves dins dels 5 anys següents de la seva incorporació o per a les explotacions amb la majoria d'aquesta en zona amb limitacions naturals (muntanya i altres) i del 10% per a les inversions col·lectives. En aquesta línia d'ajuts, també ha aconseguit reduir a 20 punts la puntuació mínima per accedir a sol·licitar aquests ajuts, de forma que les Explotacions Agràries Prioritàries, els titulars de les quals han de ser professionals o majoritaris en explotacions associatives, per disposar d'aquesta catalogació hi tindran l'accés garantit des d'aquest 2021.
 
El sindicat en la línia d'ajuts per incentivar la diversificació de les explotacions agràries, també ha aconseguit reduir a 20 punts la puntuació mínima per accedir a sol·licitar aquests ajuts, de forma que les Explotacions Agràries Prioritàries, per disposar d'aquesta catalogació hi tindran l'accés garantit des d'aquest 2021.
 
Unió de Pagesos ha aconseguit incrementar un 10% (2.000,00 euros) la prima base inicial en la incorporació de joves, per tal de que puguin fer front als costos financers derivats de les línies de finançament establertes a l'Institut Català de Finances per anticipar el pagament de la prima d'incorporació de joves, que es paga per terme mitjà al cap de dos anys el 50% i l'altre 50% al cap quatre anys des de la incorporació, una vegada comprovada la incorporació inicial i el compliment del pla d'incorporació del jove.
 
El sindicat vetllarà que les bases de la convocatòria dels ajuts de Contracte Global d'Explotació del 2021, les quals han d'incorporar totes aquestes millores, es publiquin el més aviat possible perquè la pagesia professional s'hi pugui acollir. En aquest sentit, cal destacar la situació d'aquelles explotacions que aquesta serà la darrera convocatòria en la qual seran auxiliables inversions per complir amb les obligacions en matèria ambiental derivades del Decret 152/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes.