3/04/2021

Tècnics d'Agricultura i representants del sector fruiter de la Ribera d'Ebre visiten els camps de les futures plantacions de kiwi

 

Tècnics especialistes en cultius de fruiters i de kiwi de l'IRTA i una representació del sector fruiter de la comarca de la Ribera d'Ebre van visitar ahir diferents camps proposats per fer-hi les plantacions de kiwi aquesta tardor. La introducció de plantacions de kiwi a la zona és una de les propostes del Pla de diversificació de cultius que promou el Departament d'Agricultura per fer front al virus de la sharka que ha originat danys molt greus als fruiters de pinyol.

Es tracta d'una prova pilot que va anunciar la consellera Teresa Jordà el passat mes de novembre i que permetrà identificar una sèrie de parcel·les amb diferents tipologies de sòls i característiques climàtiques diverses situades a la Ribera d'Ebre. Aquests camps experimentals hauran de servir per valorar si realment és viable el cultiu del kiwi en aquesta comarca, amb quines varietats, i quins problemes s'hi observen. Serà un banc de proves obert a la visita i consulta dels agricultors que hi estiguin interessats.

 

Cultiu experimental al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida ( IRTA)

Camps de prova en diferents ubicacions

Tot i que aquesta gran plana sembla homogènia, les característiques del terreny presenten diferent granulometria, i la distància al riu també influeix en els diferents microclimes, especialment pel que fa a baixes temperatures i humitat. Una de les idees ja inicialment proposades era tenir camps de prova en llocs representatius de tota la diversitat de terrenys per així poder valorar la major o menor idoneïtat de les diferents ubicacions.

Cal recordar sempre que aquest és un pla pilot, totalment obert a qui hi estigui interessat, i que cerca posar les bases per a un futur cultiu industrial del kiwi a la comarca. En aquesta línia, es plantejaran jornades de transferència i visites a les parcel·les d'aquelles persones que hi estiguin interessades.

També es crearà un grup de treball entre personal tècnic de l'IRTA i del Departament d'Agricultura i personal encarregat de dur a terme la prova per compartir coneixements i fer front de manera conjunta als problemes que puguin anar sorgint.

Dins d'aquesta prova pilot, també s'experimentaran diferents varietats de kiwi, amb diferent valor de mercat però també amb diferent grau de dificultat de cultiu. Finalment, es provaran diverses estratègies d'ombreig, ja que aquesta fruita originàriament es cultiva en llocs ombrívols i amb una humitat mitjana-alta i de càrrega de matèria orgànica al sòl. En definitiva, es tracta de provar diferents estratègies exitoses de cultiu per veure com s'adapten a les característiques climàtiques i de sòl de la comarca. El seguiment i acompanyament al sector es realitzaran durant els pròxims 5 anys amb l'objectiu de treballar conjuntament en l'adaptació del cultiu i també d'implementar estratègies adequades al terreny.

Una vegada seleccionats els camps, el pas següent serà la instal·lació de sistemes d'ombreig i protecció, cavallons de plantació i sistema de reg. Aquesta fase es durà a terme durant l'estiu perquè a la tardor estigui ja tot preparat per poder-hi plantar. Paral·lelament, l'IRTA dissenyarà tots els assajos plantejats i treballarà en la cerca i compra dels plançons de les diferents varietats proposades. Els primers kiwis s'esperen per a l'any 2024.

 

Alternatives de cultius per combatre el virus de la sharka

El Departament d'Agricultura ha dedicat molts esforços a la prevenció i lluita contra el virus de la sharka. L'erradicació no ha estat possible a la Ribera d'Ebre, tot i l'important esforç realitzat, perquè es propaga amb molta facilitat. El Departament ha indemnitzat els agricultors per la destrucció obligatòria de plantacions amb un import total de 7,6 MEUR.

A més de les indemnitzacions per arrencada, el Departament, des de l'any 2018, atorga ajuts a la diversificació de cultius a les parcel·les on s'ha obligat a arrencar i destruir plantacions de presseguers i nectariners afectats pel virus de la sharka. Així, el Departament ha donat ajuts per valor de 135.000 euros per plantar cultius alternatius al préssec i la nectarina. A l'any 2020, s'hi van acollir 19 agricultors.