3/05/2021

Replantada d'arbrat de l'avinguda de Colom

Dilluns arrancarà una actuació de millora a l'avinguda de Colom, al barri de Ferreries de Tortosa, que permetrà arranjar els escocells en una part important de les voreres d'este carrer: els treballs se centraran en el tram que va des de l'avinguda de Marcel·lí Domingo (C-12) fins al carrer de Tarragona. D'esta manera es completarà l'actuació que ja es va fer amb anterioritat a la mateixa avinguda de Colom, aleshores entre els carrers de Tarragona i de Castelló. L'actuació suposarà la retirada dels arbres existents, que són d'una edat avançada i que presenten diverses patologies, per la qual cosa poden generar riscos de caiguda de branques de grans dimensions. En el seu lloc es plantaran espècies més adequades, de port mitjà i creixement no expansiu, com els que ja es van implementar al tram ja executat d'este carrer i en altres punts de Ferreries. Els treballs preveuen esponjar els arbres situats en este tram, que en algunes zones actualment no guarden la distància suficient per permetre un creixement adient. Així mateix, es redefiniran els escocells en estes voreres per tal d'homogeneïtzar-los i adaptar-ne les dimensions a la tipologia d'arbrat. L'arranjament s'allargarà durant diverses setmanes i actuarà a banda i banda de l'avinguda. Al desembre del 2020, una altra actuació en este mateix carrer ja va permetre renovar l'enllumenat a tot el tram de l'avinguda de Colom. Es van substituir les lluminàries antigues per unes altres de tecnologia LED que han permès incrementar la il·luminació a tot el carrer a més de generar un estalvi energètic. Ara, amb la nova definició de l'arbrat també es reforçarà la major projecció lumínica, tant a la vorera com a la calçada. Les tasques de replantada d'arbrat i de sanejament d'escocells també es venen duent a terme en altres punts del municipi, com és el cas de l'avinguda de Remolins, on recentment s'ha actuat en un tram de vorera i que continuarà en pròximes actuacions.