3/25/2021

El Museu del Ferrocarril a Móra la Nova finalitza la restauració delvagó calderí JVT 306260

L'Associació per a la Preservació del Patrimoni Ferroviari Industrial de Móra la Nova gestora del Museu del Ferrocarril ha finalitzat els treballs de restauració del furgó calderí numerat com JVT 306.260, últim testimoni dels més de 400 furgons dedicats a donar vapor a baixa pressió per alimentar les calefaccions dels trens quan es van retirar les locomotores a vapor. Aquests vehicles van estar en servei fins als anys 80, quan es va substituir la calefacció a vapor per l'elèctrica.

El vagó calderí recuperat, amb titularitat d'Adif, va ser cedit a la Fundació per a la Preservació del Patrimoni Ferroviari Industrial per la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols el 2015 mitjançant contracte de cessió d'ús temporal i dipòsit, sent traslladat des de la Base de Manteniment Integral de Vilanova i la Geltrú fins a Móra la Nova el 2017 per a la seva restauració funcional. La Fundació dels Ferrocarrils Espanyols exerceix la coordinació tècnica per a la preservació, custòdia i posada en valor dels béns històrics ferroviaris que té atribuïts, com és el cas d'aquest vagó calderí que ara es presenta després de la seva restauració.

La restauració ha consistit en un desmuntatge integral de tot el vehicle per poder actuar en les nombroses corrosions, fissures i deformacions tant del xassís com de la carrosseria, sent necessari la substitució de nombrosos elements. Pel que fa a la fusteria s'ha hagut de substituir completament, ja que la fusta original es trobava en un estat irrecuperable per al resultat que es volia obtenir de la restauració. Un cop sanejat completament tot el xassís, s'ha sorrejat, emprimat i pintat de negre, s'ha instal·lat la totalitat de les fustes pintant el vehicle amb el gris original de la sèrie, dotant-lo de les retolacions necessàries.

Tots els elements de funcionament, com ganxos, topalls o rodatge, han estat sotmesos a les proves pertinents per poder complir amb la revisió del tipus R que permetrà el vehicle circular per la RFIG. Aquest serà doncs el primer vehicle que sortirà de el taller del Museu com a taller Homologat per l'Agència de Seguretat Ferroviària.

Pel que fa a la caldera interior, no s'ha recuperat funcionalment ja que l'evident manca de manteniment en els últims temps de funcionament, juntament amb el pas dels anys a la intempèrie, han fet que no sigui possible, però s'ha fet una restauració estètica per poder exhibir i explicar com era el funcionament de el vehicle i la seva utilitat.

L'operació de restauració s'ha desenvolupat en dues fases, una primera d'un any duta a terme per voluntariat de APPFI i una segona de cinc mesos amb personal contractat amb un cost de 71.911,89 € sufragats pel mateix Museu, el Centre de Restauració de Bens Mobles de la Generalitat de Catalunya i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

Amb aquesta restauració el Museu de Móra la Nova disposarà d'un vehicle singular per a poder circular amb el tren turístic "lo Caspolino".