3/31/2021

Al·legacions de l'Ajuntament de Tortosa al Pla de protecció del Delta

L'Ajuntament de Tortosa ha aprovat en junta de govern la presentació d'al·legacions al Pla de protecció del delta de l'Ebre definit pel ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

El document adreça diverses propostes perquè es reconsideren les accions plantejades per garantir el manteniment del Delta. Entre estes assenyala la necessitat de fer un diagnòstic de les condicions de l'àmbit per conèixer exactament la situació de partida. Una anàlisi que hauria de contemplar factors que també intervenen en l'activitat a la desembocadura, més enllà de les qüestions físiques i ambientals, com les afectacions econòmiques, socials, culturals o agronòmiques, entre d'altres. En este sentit, lamenta que el pla no tinga en compte els habitants del delta de l'Ebre i àmbits tan importants com l'afectació en el cultiu de l'arròs, que es veuria reduït en unes 500 hectàrees.

Així mateix, s'exposa la necessitat d'abordar amb major detall les aportacions de sediments amb origen a les badies i a la desembocadura, així com que el pla tinga en compte els avenços tecnològics que s'estan experimentant actualment, com per exemple la possibilitat d'instal·lar dics intel·ligents que permeten reduir les afectacions dels temporals de mar sobre la línia de costa.

Finalment, les al·legacions fan constar la necessitat de contemplar un protocol de seguiment que permeta avaluar l'aplicació del pla i la valoració dels resultats intermedis.

Una vegada aprovat, este document ja s'ha remès al ministeri per a la Transició Ecològica.