3/02/2021

Agricultura publica les bases dels ajuts per pal·liar l'impacte econòmic de la COVID-19 sobre les persones mariscadores a peu i a les explotacions aqüícoles

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha publicat les bases reguladores de les ajudes extraordinàries a persones mariscadores a peu que han tingut una paralització temporal de la seva activitat marisquera i a les explotacions aqüícoles que han tingut una suspensió temporal de l'activitat o han patit una reducció de la producció i vendes, entre l'1 de febrer i el 31 de desembre de 2020, com a conseqüència de la COVID-19.

Aquesta convocatòria té la finalitat de donar suport a les persones que marisquegen a peu i a les persones titulars d'explotacions aqüícoles i millorar-ne els resultats econòmics durant l'estat d'alarma.

Els ajuts que es publiquen compensaran, amb 50 € diaris, els dies de paralització de l'activitat marisquera com a conseqüència de la pandèmia. En el cas de les explotacions aqüícoles, se subvencionarà el 50% de les pèrdues econòmiques de l'any 2020, causades per la COVID-19, amb un màxim de 200.000 euros per persona beneficiària.

Els ajuts previstos, que es convocaran per un import total de 933.100 euros, tenen caràcter de cofinançats amb un percentatge del 75% a càrrec del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) i el 25% a càrrec del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP).

El sector del marisqueig a peu ha hagut d'efectuar una paralització temporal de la seva activitat a conseqüència de la crisi sanitària. A més, el tancament majoritari i continuat del sector de la restauració i la disminució de la demanda de producte pesquer i aqüícola han comportat una caiguda de l'activitat econòmica dels mariscadors a peu i de les empreses aqüícoles catalanes. Aquesta situació s'ha vist agreujada a Catalunya per la pèrdua de l'activitat turística, amb una gran demanda dels productes pesquers.

Garantir la competitivitat del sector pesquer i aqüícola és una de les prioritats de l'Estratègia marítima de Catalunya, en el sentit de reforçar el sector com un dels puntals de l'economia blava del país.