2/22/2021

Unió de Pagesos demana al Ministeri no ampliar la protecció del llop arreu de l’Estat i fa una crida per recollir suport per aturar-la


Unió de Pagesos ha presentat una sèrie d'al·legacions per tal que no s'ampliï la protecció del llop arreu de l'Estat a causa del risc que suposa la presència d'aquest animal per a la ramaderia en zones de muntanya. El sindicat ha fet arribar les seves observacions en la consulta prèvia del projecte d'Ordre del Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic que preveu incloure totes les poblacions d'aquest animal presents a l'Estat en el Llistat d'Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial.

En aquest sentit, el sindicat farà aquesta setmana una campanya perquè les persones que vulguin es facin seves les al·legacions presentades per Unió de Pagesos enviant un correu electrònic, fins el 26 de febrer, a la bústia del Ministeri. Podeu consultar les al·legacions del sindicat fent clic aquí.

Unió de Pagesos està en contra d'ampliar la protecció a totes les poblacions de llop, ja que és una mesura que no està prevista en la política ambiental de la Unió Europea i pot tenir greus repercussions sobre les possibilitats de gestió de les poblacions actuals i les que en un futur puguin establir-se a Catalunya. Actualment, l'impacte d'aquesta espècie sobre l'activitat ramadera extensiva està reconegut i recollit en diversos informes d'àmbit estatal i europeu.

Al mateix temps, el sindicat recorda també la importància de la ramaderia extensiva en la conservació determinats hàbitats presents en espais declarats zones d'especial conservació (ZEC) incloses a la Xarxa Natura 2000, com ara pastures naturals i seminaturals, que es poden veure amenaçades per l'abandonament de la ramaderia. Unió de Pagesos alerta que l'expansió del llop a les nostres muntanyes pot posar en risc la viabilitat i la continuïtat de la ramaderia extensiva i, per tant, la conservació d'aquests hàbitats.

El sindicat denuncia també que l'ampliació de la protecció del llop no s'ha sotmès a una avaluació de les repercussions que tindria en la preservació d'aquests hàbitats, tal i com preveu la normativa.

Tot i que a casa nostra encara no hi ha poblacions establertes, sí que s'han trobat exemplars de llop al Massís del Cadí (Alt Urgell, Solsonès, Berguedà, La Cerdanya) i al Pirineu fronterer amb França (la Cerdanya i Ripollès), ja que al Departament dels Pirineus Orientals francès el llop hi està establert i s'hi reprodueix. Aquest llops viatgers ja han provocat danys a la ramaderia extensiva al Solsonès amb dos atacs el 2020,  tres el 2019 i dos el 2018, que a Catalunya s'indemnitzen. A les comunitats autònomes on hi ha establertes poblacions de llop els danys a la ramaderia extensiva són molt importants.