2/26/2021

L'ACA impulsa la creació d'un Observatori sobre Inundacions que facilitarà l'accés a la informació sobre inundabilitat i episodis històrics

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) està impulsant la creació d'un Observatori sobre Inundacions amb l'objectiu de facilitar l'accés a la informació sobre inundabilitat i episodis històrics. Com un primer pas s'estan impulsant una sèrie d'estudis que permetran ampliar el coneixement sobre l'impacte de les inundacions en el territori i la conseqüent millora en la gestió del risc d'inundació. Amb una inversió superior als 500.000 euros, s'han posat a marxa darrerament fins a 5 estudis de temàtica diversa en matèria d'inundacions.

S'han impulsat estudis dirigits a l'anàlisi de l'impacte sobre el territori d'inundacions extraordinàries conseqüència d'episodis de pluja extrems, amb l'objectiu d'entendre els esdeveniments des d'un punt de vista hidràulic i deixar-ne constància per al futur. Els episodis d'inundacions objecte d'estudi són els esdevinguts com a conseqüència de l'episodi de precipitacions del 22 i 23 d'octubre de 2019 i la borrasca "Glòria" esdevinguda entre el 20 i 23 de gener de 2020, ambdós temporals amb fortes repercussions sobre el territori català. Els estudis que se'n deriven d'aquesta línia de treball són:

 

Anàlisi de la crescuda del Francolí del 22 d'octubre de 2019, realitzat per l'equip de Juan Pedro Martin Vide del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de la UPC, on es destaquen els treballs de camp i gabinet realitzats per entendre l'esdeveniment hidrològic i hidràulic, així com el transport de sediments i flotants durant l'avinguda. Els treballs han permès reproduir l'avinguda sobre el riu Francolí i l'anàlisi del paper que van jugar els ponts i sediments sobre el funcionament hidràulic del riu.

 

Anàlisi de la inundabilitat del tram final de la Tordera; considerant la capacitat de transport i efectes del material llenyós, en base a les afeccions del temporal Gloria", el qual el portarà a terme l'Institut FLUMEN (UPC-CIMNE). L'estudi pretén analitzar la inundació ocorreguda durant l'episodi Gloria a la conca de la Tordera, incloent una caracterització hidrodinàmica del trencament de motes durant l'episodi i l'efecte sobre la inundabilitat d'aquest trencament, i l'estimació de la capacitat del riu per transportar material llenyós en situació d'avinguda.

Afectacions en zones sensibles

Així mateix, l'ACA ha impulsat estudis dirigits a la millora del coneixement de la capacitat de resposta vers les inundacions de les estructures transversals al flux, també conegudes com a punts singulars estructurals (PSE), així com d'altres punts sensibles rellevants per a la gestió del risc d'inundació. Els contractes que se'n deriven d'aquesta línia de treball són:

 

Inventari, diagnosi i creació de fitxes de PSE afectats pel flux en avinguda al DCFC i dels punts d'especial importància (PEI) identificats per la direcció general de protecció civil dins de la xarxa de control d'aforament de l'ACA. Estudi dirigit a la millora de l'inventari dels punts singulars estructurals (OD, ponts, viaductes, etc.), a la diagnosi del seu comportament hidràulic per a la priorització de reposició en funció del risc d'inundació associat, i a l'anàlisi d'afecció d'inundació que tenen certs punts sensibles del territori identificats per la Direcció General de Protecció Civil.


Avaluació de l'entorn en punts crítics davant el risc d'inundació davant el risc d'inundació. Es tracta d'una prova pilot encarregada a l'empresa EarthPulse per tal de validar la metodologia d'anàlisi del comportament hidràulic d'estructures transversals al flux durant la borrasca Gloria, mitjançant l'anàlisi d'imatges satèl·lit de mitjana i alta resolució. La prova pilot es realitzarà sobre 8 estructures situades a la conca Baixa del Ter.

La recerca en matèria d'inundacions

Finalment, al 2020 ha arrencat el projecte Anàlisi per la millora de l'alerta primerenca i Generació d'un ObseRvAtori d'inundacions i altres eines participatives, conegut com a projecte Àgora i que ha estat subvencionat per l'ACA. Es tracta d'un estudi (Recerca+Innovació) enfocat a la minimització de danys a la població a través del coneixement, la comunicació i participació ciutadana. Un dels aspectes més rellevants del projecte serà la creació de l'Observatori d'Inundacions que permetrà l'accés a la informació sobre inundabilitat i episodis històrics, així com a diferents continguts didàctics, material de consulta sobre inundacions i documents de participació ciutadana, entre d'altres, dirigit i enfocat a diferents públics.