2/18/2021

L'ACA convoca una nova línia d'ajuts de 15 MEUR per a millorar el subministrament d'aigua dels municipis


L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha obert la convocatòria d'una nova línia d'ajuts, destinada als ens locals, amb l'objectiu de millorar el subministrament d'aigua en alta, amb un pressupost total de 15 MEUR. Aquesta subvenció, a més d'una millora general de les prestacions de qualitat i quantitat de les xarxes locals, també contempla la millora de les infraestructures per fomentar l'ús eficient de l'aigua.

Així, la convocatòria contempla actucions com el desenvolupament de pretractaments necessaris (filtració, decantació o estació de tractament d'aigua potable), i la millora de la garantia amb noves captacions i amb augment de la capacitat d'emmagatzematge. També contempla l'adequació de basses i embassaments, i l'augment del rendiment de pous, la reposició de conduccions de fibrociment i ajuts a municipis que vulguin assumir la prestació del servei en nuclis que disposin d'una xarxa no gestionada pel mateix municipi.

En les bases d'aquesta nova línia d'ajuts, que es podran presentar sol·licituds fins el 19 d'abril, s'estableixen uns percentages de subvenció que poden arribar fins el 90% del total del cost de l'actuació.

Inversió de 60 MEUR en quatre anys

L'Agència Catalana de l'Aigua, entre 2016 i 2020, ha convocat un total de cinc convocatòries d'ajuts (quatre per al subministrament dels municipis i una per a la millora de les xarxes supramunicipals). En aquest període s'han destinat 60 milions d'euros per a impulsar actuacions que incrementin la garantia, tant en quantitat com en qualitat, de l'abastament en alta.