2/05/2021

ELS SOCIALISTES FAREM EFECTIU UN PLA ESPECÍFIC D’INVERSIONS DE VILES I POBLES RURALS PER EVITAR EL DESPOBLAMENT

Joaquim Paladella, candidat al Parlament de Catalunya "Els socialistes al govern de la Generalitat farem possible un Pla d'inversions a les comarques rurals amb l'objectiu de capgirar el descens dels darrers anys en la despesa d'infraestructures estratègiques arreu del territori". Tenir un país equilibrat significa garantir la diversitat dels seus paisatges, cultures, les seves tradicions i les seves formes ancestrals de gestionar un territori viu. L'equilibri demogràfic i la cohesió territorial han estat sempre una assignatura pendent a Catalunya que no ha trobat les mesures adequades per repartir territorialment les oportunitats i la riquesa, atenuant les diferències territorials.  "Impulsarem un Pacte Nacional pel desenvolupament rural i contra la despoblació, a través d'una estratègia conjunta entre la UE, el Govern de l'Estat i la Generalitat. Aquest Pacte servirà per abordar el repte demogràfic  i implicarà totes les conselleries en funció de les seves competències".

El Fons Europeu de Reconstrucció contempla ajuts específics al món rural, pel repte demogràfic. "Des del Govern de la Generalitat farem efectiu un Pla de Viles i Pobles amb l'objectiu de millorar les condicions de vida dels ciutadans que resideixen en els entorns urbans més fràgils, un fons econòmic per rehabilitar els habitatges dels pobles rurals, perquè el jovent no hagi de marxar per falta d'habitatge." Continua dient Joaquim Paladella.

"Adequarem la legislació vigent als petits municipis, al món rural, a tal efecte promourem un Estatut singular dels municipis de menys de 5.000 habitants amb l'objectiu de facilitar i adaptar la seva administració, tot dotant-los de majors competències i un millor finançament". Ha reblat Joaquim Paladella.

És fonamental apropar i garantir els serveis públics bàsics a les zones rurals, que contribueixin a evitar la despoblació, a tal efecte s'establirà amb urgència un "decàleg dels serveis públics essencials", per tal de garantir l'equitat en l'accés del sistema de salut independentment del lloc on es visqui. Els consultoris locals s'han de veure reforçats com a servei bàsic per evitar el despoblament, així mateix, abordarem amb urgència la digitalització plena del món rural i el  desplegament de  la tecnologia mòbil 5G, així com unes bones infraestructures que facilitin els desplaçaments. "Promourem la creació d'un fons  per a la cooperació local i un finançament mínim suficient pel món rural amb la participació de l'Estat i la mateixa Generalitat, que garanteixi la seva capacitat de resposta davant de la prestació de serveis essencials". Ha afirmat Joan Caballol candidat al Parlament

Els pobles petits tenen un envelliment de la població que s'ha de tenir molt en compte. "Dotarem de més recursos humans i econòmics per la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones en situació de dependència, per aquelles persones que desitgen quedar-se a la llar habitual, al seu poble, i agilitzarem els tràmits per accedir a la llei de dependència. Obrirem 5.000 noves places de residència i 5.000 places de centre de dia en 4 anys". Continua dient  Joan Caballol

El món rural necessita un canvi perquè els pobles petits tinguin futur, perquè la gent no marxi per manca d'oportunitats. "El PSC al govern promourem mesures per a la formació i la professionalització del sector agrari, per assegurar el relleu generacional, ajudes al sector agroalimentari per a la seva digitalització i fer possible que les explotacions agràries siguin més rendibles, i recuperar el programa d'inversions en  regadius i fer-los eficients i sostenibles". 

"El PSC ens comprometem des del govern a fer un pla de millora de camins rurals i crear una xarxa de Camins Naturals interconnectats entre si, arreu de tot el territori.  Tornar a fer una política de millora de camins a fi i efecte de garantir l'accés a pobles i explotacions". Acaba dient Joan Caballol