2/03/2021

EL PSC IMPULSAREM UNA JUSTÍCIA PROPERA I ACCESSIBLE, GARANTIA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS

 

Estefania Valdés candidata al Parlament de Catalunya "Volem apropar el poder judicial a les persones fent més proper i accessible el servei públic de la justícia, i això passa, entre d'altres, per la proximitat física dels jutjats, per la sensibilitat de l'administració davant de situacions especialment complexes i perquè anar als tribunals no signifiqui un perjudici superior al que ja suposa haver de trobar-se en un conflicte".

 

La mediació és una eina fonamental, per tal d'evitar la sobrecàrrega en el volum d'expedients judicials, consolidant-la com a mitjà de resolució alternativa de conflictes, efectiu i paral·lel a la via jurisdiccional. "En aquest sentit, crearem més serveis de mediació, i amb personal suficient, amb la finalitat de fomentar la utilització per part de la ciutadania d'aquest mitjà per a la resolució alternativa de conflictes".

 

"Així mateix tenim com a objectiu potenciar els Jutjats de Pau per facilitar la seva tasca i reforçar les seves capacitats per resoldre els conflictes menors, atès el paper indispensable que aquesta Justícia representa per teixir una xarxa de seguretat jurídica a tot el territori". Continua dient Estefania Valdés.

 

A les Terres de l'Ebre hi ha jutjat a tres de les quatre capitals de comarca, amb l'única excepció de la Ribera d'Ebre. "Els socialistes promourem la creació d'un jutjat únic de primera instància i instrucció a la Ribera d'Ebre, donat que tenim una comarca natural amb un gran potencial econòmic i poblacional, així es podrien descongestionar els altres jutjats que estan assumint la càrrega de treball tan gran que es genera a la Ribera d'Ebre. A tall d'exemple, Mora d'Ebre té Hospital de referència  a la comarca, per tant, tots els informes facultatius que precisen ser remesos al Jutjat no poden ser atesos a la mateixa comarca, ja que Mora d'Ebre només té Jutjat de Pau" Acaba dient Estefania Valdés

 

 "SI el PSC formem govern, posarem a l'abast de l'Administració de Justícia els recursos necessaris per a la plena implementació de l'Oficina Judicial arreu de Catalunya i una millora de la seva gestió amb l'obertura de nous punts d'informació a la ciutadania i d'accés telemàtic per conèixer l'estat de tramitació dels seus expedients, apropar la justícia al ciutadà està entre les nostres prioritats" Ha afirmat Carlos Trinchan secretari de Justícia PSC terres de l'Ebre

 

"El PSC advoquem per crear noves Oficines d'Atenció a la Víctima del Delicte (OAVD) i invertir més recursos en les ja existents, amb especial dedicació en aquells àmbits de singular feblesa per a una de les parts, com són els casos de violència de gènere i menors.

 

"Invertirem per potenciar la coordinació entre els ens municipals i el Departament de Justícia, per tal de garantir de forma plena i àgil la prestació del servei d'assessorament i atenció psicològica especialitzada a les víctimes de violència de gènere, i amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb relació a la protecció de menors". Ha reblat Carlos Trinchan