2/18/2021

El Govern d’Espanya cedeix a l’Arxiu Històric de Tarragona documentació del litoral tarragoní des de mitjans del segle XIX i urbanística des de la dècada dels quaranta del segle passat

El subdelegat del Govern a Tarragona, Joan Sabaté, i el director de l'Arxiu Històric de Tarragona, Ricar Ibarra han formalitzat aquest matí la cessió de diversa documentació d'interès històric, urbanístic i sobre el litoral tarragoní.


El conjunt documental transferit conté documentació generada pel mateix Servei Provincial de Costes així com el fons del Patronat Arce Ochotorena, un organisme creat l'any 1949 destinat a promoure la construcció d'habitatge social arreu de la província. Així mateix, s'ha localitzat també nombrosa documentació generada per la Delegació Provincial d'Obres Públiques i Urbanisme a Tarragona.


La recuperació d'aquest fons, emmagatzemat durant molts anys sense ús, i el seu posterior l'ingrés a l'Arxiu Històric de Tarragona, del Ministeri de Cultura, es fruit de la implicació i la sensibilitat del Servei Provincial de Costes, del Ministeri per a la Transició Ecològica, dirigit pel seu actual cap Antoni Espanya, per preservar-lo i posar-lo en valor.


Pel que fa al Fons del Servei Provincial de Costes, s'ha elaborat un quadre de classificació que ha permès estructurar la documentació del fons en base a les seves principals seccions, tant pel que fa a la gestió interna de l'organisme, com a la projecció al territori en tot el que afecta a l'actuació sobre la costa tarragonina. L'abast temporal del fons va de 1854 a 2010, amb un total de 550 capses d'arxiu. Cal remarcar l'existència d'uns 500 plànols i també de material fotogràfic. Aquesta documentació esdevé cabdal per conèixer l'evolució de la costa tarragonina.


Respecte al Fons del Patronat Arce Ochotorena, abasta des de l'any 1949 fins el 1987. Hi troben informació sobre l'activitat d'aquest organisme, una iniciativa per promoure l'habitatge social q ue comptava amb la col·laboració de l'església i la participació de les administracions local i provincial. El seu volum es de 142 capses d'arxiu.


Pel que fa a la documentació generada per la Delegació Provincial d'Obres Públiques i Urbanisme, cal dir que compta amb nombrosa documentació sobre carreteres, habitatge, medi ambient, urbanisme i també sobre la pròpia gestió interna d'aquest organisme i altres que hi estaven vinculats. Abasta des de l'any 1955 al 1990, i comptabilitza un total de 221 capses d'arxiu. Juntament amb la documentació que ja es troba dipositada a l'Arxiu Històric de Tarragona. Resulta molt important per l'estudi de l'evolució urbanística a la demarcació de Tarragona durant la segona meitat del segle XX. Quantitativament, el conjunt documental transferit voreja els 100 metres lineals de documentació. Temàticament, es tracta d'una documentació única, de gran valor històric, i que sens dubte esdevindrà una eina fonamental en l'estudi de la transformació del territori a les comarques tarragonines.