2/04/2021

Ala demarcació de Tarragona es diagnosticaran 4.800 nous casos decàncer segons el Servei d’Epidemiologia i Prevenció de Càncer del’Hospital Sant Joan de Reus

Segons el Servei d'Epidemiologia i Prevenció del Càncer del Hospital Universitari Sant Joan de Reus, que realitza el Registre de Càncer de Tarragona, s'estima que, en una situació normal, durant l'any 2021 es diagnostiquin a les comarques de Tarragona i de les Terres de l'Ebre uns 4.800 nous casos de càncer dels quals uns 2.850 (59%) seran en homes i uns 1.950 seran en (41%) en dones.

No obstant, la pandèmia de la Covid-19 probablement afectarà el nombre de diagnòstics de càncer que es realitzin l'any 2021. Això ja va passar l'any 2020 en què, sobretot els mesos de confinament, es van diagnosticar menys casos dels què en una situació normal s'haurien diagnosticat. Aquests càncers, amb més o menys retard, s'acabaran diagnosticant i, per tant, és possible que el nombre de casos que es diagnostiquin el 2021 sigui lleugerament superior al que s'esperaria sense l'efecte de la pandèmia de la Covid-19. Però també podria donar-se que, si l'efecte de la pandèmia segueix sent intens durant l'any 2021, aquest any no es compensi del tot el retard en els diagnòstics de l'any anterior.

Com que encara no podem saber l'efecte de la pandèmia sobre la incidència de càncer de l'any 2021, es presenta la incidència que esperaríem sense tenir en compte el seu impacte.

Així, els tipus de càncer més freqüents en els homes seran el de pròstata (519), colorectal (511), pulmó (382) i bufeta urinària (360). En les dones els càncers més freqüents seran el de mama (569), colorectal (270), cos uterí (124) i pulmó (116) (Taula 1).

A la Regió sanitària Camp de Tarragona es diagnosticaran un total de 3.650 càncers; uns 2.180 càncers en homes i uns 1.470 càncers en dones. A la Regió Sanitària Terres de l'Ebre un total de 1.120 càncers; 650 i 470 en homes i dones respectivament.

Si mirem la tendència de la incidència en els homes en els darrers 10 anys, la incidència del càncer ha disminuït un 0,5% anual. En alguns càncers la incidència no ha parat d'augmentar com ara el de pàncreas. En canvi, alguns càncers relacionats amb el tabac com el de la cavitat oral i faringe, el de la laringe i el de pulmó, han disminuït. El càncer de pulmó que fa anys era el càncer més freqüent en els homes ara és el tercer.

En les dones, en aquest mateix període, la incidència del càncer va augmentar un 0,8% anual. Cal remarcar l'estabilització del càncer de mama i del càncer colorectal i l'augment generalitzat de la incidència dels càncers relacionats amb el tabac (cavitat oral, faringe, laringe, pulmó, pàncreas i ronyó) com a conseqüència de l'augment de la prevalença del tabaquisme entre les dones.

Si bé la incidència es refereix als nous casos de càncer que es diagnostiquen al llarg d'un període de temps com un any (per exemple durant tot l'any 2021), la prevalença es refereix al nombre total de persones vives en una data concreta que, en qualsevol moment de la seva vida, han estat diagnosticats de càncer. La prevalença és més elevada quan més alta és la incidència i també quan més alta és la supervivència.

Pel que fa a prevalença, s'estima que a finals d 'aquest any 2021 hi haurà a la demarcació de Tarragona unes 37.040 persones que en algun moment de la seva vida se'ls ha diagnosticat un càncer. Els tres tipus de càncer que a finals de l'any 2021 seran més prevalents són: el de mama (7.622), el colorectal (4.103) i el de pròstata (5.278).

Quant a la mortalitat, s'estima que aquest any 2021 es moriran en el conjunt de la demarcació unes 1.800 persones a causa d'un càncer. Unes 1.130 d'aquestes defuncions seran en homes i unes 670 en dones. Per regions sanitàries, 1.350 al Camp de Tarragona (850 homes i 500 dones) i 450 a les Terres de l'Ebre (285 homes i 160 dones).

Finalment, la supervivència dels pacients amb càncer als 5 anys del diagnòstic ha anat variant al llarg dels temps. En els homes va passar de 47% en els pacients diagnosticats en el període 1995-1999 a 57% en els diagnosticats en el període 2010-2014. En les dones va passar de 57% en les pacients diagnosticades en el període 1995-1999 a 64% en les diagnosticades en el període 2010-2014. Aquest increment és degut a diversos factors com ara els programes de detecció precoç de càncer i les millores terapèutiques (Figures 1 i 2).