1/14/2021

Unió de Pagesos reclama l’autorització excepcional del fitosanitari Ronstar per a l’arròs i mesures per fer front als organismos nocius d’altres sectors


Unió de Pagesos ha demanat l'autorització excepcional del fitosanitari Ronstar per al conreu de l'arròs en el marc de la Mesa de l'ús sostenible de productes fitosanitaris del Departament d'Agricultura que ha tingut lloc avui. Els productors d'arròs ja no van poder utilitzar l'any passat aquest producte, que s'aplicava com a herbicida de preemergència i evitava que posteriorment s'apliquessin herbicides directament sobre la planta. El sector s'ha vist obligat a utilitzar alternatives que han suposat un increment dels tractaments, realizar-los en èpoques que causen un impacte més gran per a l'avifauna del Delta de l'Ebre, a més de suportar una pèrdua de producció d'uns 900 kg/ha i problemes de fitotoxicitat per a les plantes d'arròs, qüestions que l'IRTA està avaluant.
 
En aquest sentit, el sindicat recorda que cada any es desautoritzen matèries actives fitosanitàries que funcionen bé i que obliguen a usar-ne de noves, més cares i menys eficaces.
 
La modificació de la normativa comunitària de comercialització de fitosanitaris del 2009 ha provocat que la pagesia perdés la meitat de les matèries actives per garantir la sanitat vegetal dels conreus. No obstant això, les 500 matèries actives que ja no es poden fer servir a Europa són emprades pels productors extracomunitaris que exporten a la Unió Europea amb l'únic requisit de complir amb el límit màxim de residus. Això provoca una clara competència deslleial de la pagesia europea respecte als productors de països tercers.
 
A més, la pagesia espanyola pateix una doble competència deslleial, ja que el Ministeri d'Agricultura no accepta autoritzacions excepcionals de fitosanitaris que sí realitzen altres estats membres de la Unió Europea i tampoc en reconeix de nous ja registrats en altres estats membres.
 
En la reunió d'avui de la Mesa de l'ús sostenible de fitosanitaris, Unió de Pagesos ha proposat que el Govern traslladi al Ministeri que el producte fitosanitari Gazel, autoritzat per al control de plagues en ametller, també es pugui fer servir en avellaner, així com l'ús de la vespa samurai com a organisme de control biològic del bernat marró marbrejat, plaga que afecta diferents sectors (fruita dolça, fruita seca, horta, blat de moro i gira-sol), tal i com ja permet Itàlia.
 
Unió de Pagesos demana des del 2016 la constitució d'un grup de treball específic per al sector de l'horta, en el qual molts conreus no tenen productes autoritzats. El sindicat ja va traslladar aquell any a Agricultura 120 problemàtiques detectades en els conreus d'horta així com diferents opcions de solució per a cada una. El Departament s'ha compromès a impulsar aquest grup de treball. En aquest sentit, Unió de Pagesos ha demanat a la Mesa que es torni a constituir un grup de treball específic per a la fruita seca perquè es puguin tornar a revisar les opcions d'ampliacions d'usos i usos excepcionals per a avellaner i ametller com a conreus menors.
 
Finalment, Unió de Pagesos ha proposat la introducció, en els assajos que realitza Agricultura i l'IRTA, de productes no registrats, per tal que, si funcionen, es pugui demanar al Ministeri d'Agricultura la seva autorització excepcional, començant pels assajos realitzats pel control de la taca blanca de l'avellaner.