1/26/2021

S'enllesteix el projecte de la primera part del canal Xerta-Sènia i es preveu licitar l'obra durant aquest any 2021

El projecte constructiu de la zona 1 del projecte constructiu del canal Xerta-Sènia està pràcticament enllestit i es preveu licitar l'obra durant aquest any 2021. Aquest calendari preveu que en aquesta zona, que inclou una superfície de reg de 186 ha dels termes municipals d'Aldover i Xerta, les obres puguin començar a finals de 2021 i es pugui disposar del reg durant la campanya de 2023. Així ho ha explicat la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, en una reunió mantinguda telemàticament amb representants de la Comunitat de Regants i els alcaldes de Xerta, Aldover, Roquetes, Santa Bàrbara, Mas de Barberans i la Galera per fer el seguiment de l'estat del projecte del canal Xerta-Sénia.

El Departament d'Agricultura també va mantenir, el passat 15 de gener, una reunió amb representants de les Cooperatives Agràries implicades per informar-los sobre l'estat del projecte.

Quant a les zones 2 (889 ha) i 3 (2.447 ha), els projectes constructius finalitzaran durant aquest any 2021 i es preveu que durant l'any 2022 ja se'n  licitin les obres. L'objectiu comú, fixat entre el Departament mateix, la Comunitat de Regants i les cooperatives, és que s'hi pugui començar a regar, parcialment, l'any 2024.

Per tirar endavant aquestes obres, el Pla econòmic financer (PEF) d'Infraestructures.cat aprovat pel Govern inclou un import de 50,5 M€ per posar en funcionament aquestes tres zones esmentades.

Les tres zones amb més adhesió

En aquest regadiu, des de fa quatre anys, es va establir un grup de treball entre la Comunitat de Regants, la Federació de Cooperatives de Catalunya i el Departament d'Agricultura per impulsar les adhesions al regadiu. Fruit d'aquest treball, s'ha aconseguit que 1.025 propietaris amb una superfície de 4.731 ha s'adhereixin al regadiu del total de les 16.480 ha que conformen la zona regable del canal de Xerta-Sénia.

S'han analitzat les àrees amb major densitat d'adhesió i s'han seleccionat 3 zones per iniciar el regadiu. En la zona 1, hi ha incloses superfícies dels termes municipals d'Aldover i Xerta; la zona 2 beneficia el terme municipal de Roquetes, i la zona 3, els termes municipals de Santa Bàrbara, la Galera i Mas de Barberans. El total d'aquestes 3 zones esmentades és de 3.522 ha.

Aquest regadiu és una actuació llargament reclamada pels regants i les cooperatives. Les actuacions previstes tenen com a finalitat implantar el regadiu d'alta eficiència en zones amb forts dèficits hídrics, amb l'aplicació també de noves tecnologies de reg i cercant l'ús d'energies alternatives que el facin més sostenible. L'objectiu final és que les explotacions agrícoles incrementin la rendibilitat, amb unes produccions més estables i de major qualitat, per garantir-ne la continuïtat.

Els cultius que se'n beneficiaran són bàsicament l'olivera, l'ametller i els cítrics, en reg de suport o ple. Cal recordar, per exemple, que la producció d'una olivera en secà en aquestes terres és entre 1.500-2.000 kg/ha, mentre que en regadiu pot produir entre 6.000-10.000 kg/ha.

Aquesta és una infraestructura clau per al desenvolupament econòmic de les Terres de l'Ebre, ja que garantirà el manteniment i la creació de llocs de treball vinculats tant en el sector primari com en l'agroindústria, generarà riquesa i fixarà la gent al territori.