1/20/2021

Lasituació epidemiològica a la Regió Sanitària de Terres de l’Ebreobliga a extremar mesures als centres sanitaris

La Regió Sanitària Terres de l'Ebre (RSTE), coordinadament amb els proveïdors del territori, avancen en el Pla de Contingència de la regió donada la situació desfavorable actual pel que fa a les dades epidemiològiques i a l'augment de la pressió assistencial tant en atenció primària com en l'àmbit hospitalari.


Actualment hi ha 24 pacients a l'UCI de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, 16 dels quals a causa de la Covid-19. A més, hi ha 38 pacients amb diagnòstic Covid-19 a planta i 91 professionals en aïllament. La situació, doncs, requereix mesures per tal d'intentar que la pressió hospitalària al centre de referència del territori disminueixi.


Així doncs, l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta reduirà l'activitat quirúrgica aproximadament al 50% per tal d'adaptar-se a les necessitats de l'UCI i degut també a causa de l'afectació i aïllament de professionals. Es preservarà la cirurgia urgent, oncològica i preferent. Tota aquella activitat quirúrgica que sigui possible per nivell de complexitat es programarà a la resta de centres hospitalaris de la Regió Sanitària per donar una resposta com a territori. A més a més, es reduiran les consultes externes presencials, incrementant la visita telemàtica, i es restringiran les visites al centre.


Per altra banda, la Clínica Terres de l'Ebre continuarà assumint pacients d'urgències de baix nivell de complexitat que no tinguin diagnòstic Covid-19 i si és necessari ingrés per a alliberar pressió assistencial a l'HTVC. Els Hospitals Comarcals de Móra d'Ebre i Amposta atendran persones amb diagnòstic Covid-19 i facilitaran, si cal, el drenatge de persones ingressades a l'HTVC. L'Hospital de la Santa Creu de Jesús atendrà els pacients de perfil sociosanitari, sigui Covid-19 o no. Aquest hospital es troba afectat per dos brots interns i té actualment 25 professionals en aïllament.


La Regió Sanitària de Terres de l'Ebre disposa d'espais addicionals per si en algun moment és necessari utilitzar-los. Aquests seran l'antiga residència d'Amposta i l'Hotel Salut, compartit amb la Regió Sanitària del Camp de Tarragona, així com espais addicionals que els mateixos centres hospitalaris tenen preparats.


Aquesta pressió assistencial també es fa palesa als centres d'Atenció Primària del territori, on els professionals han d'atendre tant les necessitats Covid-19 com les no Covid-19 habitual, procurant preservar el seguiment de persones amb problemes crònics de salut, l'atenció domiciliària i l'atenció continuada. L'aïllament o afectació de professionals pot comportar la reorganització dels equips per poder garantir la cobertura dels serveis.


Mar Lleixà, gerent de la Regió Sanitària de Terres de l'Ebre, ha volgut recordar a la població que "per tal de fer un ús adequat dels recursos assistencials, sobretot en el cas de les urgències hospitalàries, es recomana la trucada prèvia al 061, on s'indicarà el recurs més adequat per donar resposta". A més a més, "la situació epidemiològica actual fa recomanar que les visites als centres hospitalaris es restringeixin el màxim per evitar la transmissió".


Lleixà també ha volgut destacar "la implicació de totes les direccions dels centres i de tots els professionals implicats en aquesta coordinació tan important per fer front a la situació provocada per la pandèmia. Estem en un moment excepcional i calen mesures i accions excepcionals".