12/15/2020

Unió de Pagesos reclama que l’ajut a superfícies per a la fruita seca tradicional i la nova assegurança de l’avellaner s’incloguin als Pressupostos estatals

Unió de Pagesos considera imprescindible que el Ministeri d'Agricultura, amb la Generalitat, recuperin l'ajut d'Estat a superfícies de fruita seca de fins a 120,75€/ha que encara contempla la normativa comunitària, i que va deixar de pagar-se progressivament del 2012 al 2018. Per aquest motiu, el sindicat ha presentat esmenes a l'actual procediment d'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat, en el seu debat al Senat, perquè els grups al Congrés recullin aquesta necessitat. Unió de Pagesos fa anys que reclama la recuperació d'aquest ajut, i ara és urgent rehabilitar-lo per a l'ametller de baix rendiment i tradicional, ja que la greu situació del sector no permet esperar a que conclogui el debat i es concretin les mesures de la nova PAC, que s'aplicaran probablement a partir del 2023.
 
El sindicat també ha presentat esmenes perquè augmenti el pressupost destinat a les assegurances agràries de manera suficient, perquè ja hi tingui cabuda en la propera anualitat la nova línia d'assegurança de rendiments de l'avellaner, que ha de permetre que molts dels danys no coberts actualment siguin indemnitzables, com ara les ventades de la primavera, sequera, i pluges persistents de finals d'estiu. Si aquests danys haguessin estat inclosos a les pòlisses vigents, molts productors d'avellana no haurien patit tant les greus crisis del 2018 ni ara la del 2020. Unió de Pagesos considera fonamental que la pagesia disposi d'eines útils per assegurar les collites, i més en el context actual de canvi climàtic.
 
Catalunya disposa de 33.973 hectàrees d'ametller, segons dades del Ministeri d'Agricultura, de les quals 24.234 encara són en règim de secà, i 9.739, en regadiu. Malgrat les inversions del sector per millorar els rendiments productius de les plantacions mitjançant la instal·lació de reg, reconversió de varietats, modificació dels marcs de plantació, etc., la davallada de preu que pateix l'ametlla els darrers tres anys està portant a les superfícies de baix rendiment, sobretot en secà i en determinats regs de suport marginals, al límit de la rendibilitat.