12/15/2020

Unió de Pagesos reclama l’aplicació de la llei de modernització agrària en els ajuts al Pla renove de maquinaria agrícola

Unió de Pagesos defensa que els ajuts al Pla renove 2021 de maquinària agrícola es dissenyin d'acord amb el que marca la Llei de modernització de les explotacions agràries, a fi i efecte de prioritzar els ajuts per la pagesia professional. Tant l'any 2019 com aquest 2020 els fons previstos s'han esgotat i, de fet, enguany la partida per a maquines agrícoles es va acabar en només 4 hores. El sindicat troba inadmissible que els ajuts prioritzin qui és més ràpid a l'hora de presentar la sol·licitud en comptes de prioritzar qui és professional agrari, en cas de manca de pressupost. Unió de Pagesos també demana que els professionals puguin saber si se'ls ha concedit l'ajuda o no abans de realitzar la inversió d'adquirir maquinària nova.
 
El sindicat mostra el seu posicionament a poques hores que demà, 16 de desembre, s'acabi el termini de consulta pública respecte a com ha de ser el nou Pla renove a partir del 2021, per tal de continuar renovant el parc de maquinària agrícola a l'Estat espanyol, amb què el Ministeri d'Agricultura vol substituir aquelles màquines més antigues i contaminants o poc segures, per altres màquines i equips amb noves tecnologies, que permetin l'ús de tècniques més respectuoses amb el medi ambient i més segures pel seu usuari i el seu entorn.
 
Unió de Pagesos demana, també, que es prioritzi la renovació de tota la maquinària fabricada abans del gener del 2017, atès que cada cop més el sindicat detecta com l'enduriment de les Inspeccions Tècniques de Vehicles (ITV) fan que tota la maquinària fabricada amb anterioritat presenta problemàtiques que poden ser molt costoses o impossibles de resoldre. L'any 2016 van ser publicats una dotzena de reglaments comunitaris sobre les normes per a l'aplicació de determinades directives europees relatives a l'homologació de tipus de vehicles automòbils, remolcs, semiremolcs, motocicletes, ciclomotors i vehicles agrícoles, així com de parts i peces d'aquests vehicles. Aquestes van incrementar, a partir d'l'1 de gener de 2017, els criteris d'homologació de la maquinària agrícola i dificultant així que vehicles fabricats amb normatives anteriors no puguin passar ara la ITV i tampoc puguin ser homologats.
 
Per aquests motius Unió de Pagesos continua defensant que la maquinària agrícola no hagi de passar ITV periòdiques, tal i com permet la Directiva 2014/45/UE o que si el govern vol que les continuïn passant, s'adeqüin a la realitat del parc que tenim i, per tant, es basin en una norma ad hoc nacional i no en una comunitària, tal i com també preveu la normativa europea.