12/22/2020

Nota del govern municipal de Tortosa sobre ajudes al comerç

Davant les afirmacions fetes pel portaveu del grup municipal de Ciutadans en relació a les ajudes concedides per l'Ajuntament de Tortosa a les activitats afectades pel tancament del confinament de la primavera, el govern municipal expressa que no és cert que no s'hagen pagat les ajudes demanades pels sectors afectats pel tancament decretat durant la primavera: s'han pagat les ajudes que han sigut formalitzades per les empreses i els autònoms afectats. De les 347 sol·licituds presentades, la majoria, 326, s'han acceptat i ja se n'ha efectuat el pagament. Per contra, se n'han denegat 21, per no haver justificat la despesa adequadament, perquè no formaven part de la tipologia d'activitat que es podia acollir a les ajudes o per no constar el registre d'alta d'autònoms.